Tibet by nás měl zajímat nejen kvůli lidským právům

10. března 2021
Tibet by nás měl zajímat nejen kvůli lidským právům

Je tu další 10. březen, kdy upozorňujeme na povstání Tibeťanů proti čínské okupaci své země. Letos si připomínáme už 62. výročí masakru, při kterém podle dostupných dat{:target="_blank"} zemřelo zhruba 80 000 Tibeťanů. Statisíce dalších přišli následně o život při věznění, v pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Symbolicky jsme proto i dnes vyvěsili tibetské vlajky na brněnském magistrátu, krajském úřadu nebo pirátském centru ŠPiCe. Za podobný čin hrozí přímo v Tibetu až několikaleté vězení.

„Dnešek je pro celý svět připomínkou statečnosti Tibeťanů, kteří povstali proti totalitnímu čínskému režimu, který v letech 1950–1951 násilně obsadil jejich území. Vyvěsit tibetskou vlajku na znamení naší podpory pro ty, kteří ani dnes nemají to štěstí a nežijí ve svobodné zemi, je to nejmenší, co pro Tibeťany můžeme udělat,” řekl Petr Springinsfeld, předseda Výboru pro meziregionální vztahy JMK za Piráty.

Lidská práva hrají prim

Téměř 70 let se v Tibetu masově porušují lidská práva, je potírána svoboda vyznání, přihlášení se k národní a kulturní identitě, neexistuje svoboda slova. Piráti dlouhodobě upozorňují, že česká zahraniční politika straní čínskému režimu, který drtí i poslední náznaky svébytnosti Tibeťanů. Ač dnes symbolicky vyvěšujeme tibetskou vlajku, moc dobře si uvědomujeme, že v posledních letech čínský režim systematicky potírá i ujgurskou menšinu, kterou uzavírá do „převýchovných” táborů{:target="_blank"}, ve kterých dochází k systematické perzekuci a mučení.

O čem se nemluví: klima a voda pro 40 % světové populace v ohrožení

Otázka Tibetu není ale „pouze” o lidských právech. Mimo hlavní zájem médií nadále stojí necitlivé zásahy do životního prostředí ze strany Číny. Ta staví přehrady na tibetských řekách a ovlivňuje tak dostupnost vody pro miliardy lidí v Asii. Tibet totiž zdaleka nejsou jen hory, které známe z filmových pláten. Šest největších tibetských řek zásobí vodou 40 % světové populace. Jedná se o nejvýznamnější a nejcitlivější ekosystém světa a necitlivé zásahy mají vliv i na globální klima. Piráti, v čele s poslankyní Danou Balcarovou{:target="_blank"} a europoslancem Mikulášem Peksou{:target="_blank"}, dlouhodobě upozorňují na skutečnost, že ignorování politických a ekologických problémů Tibetu nás může stát víc, než jsme ochotni si v současné chvíli vůbec připustit.

Pirátské aktivity související s Tibetem

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.