Stavba cyklopodjezdu v Hladíkově ulici může začít!

Stavba cyklopodjezdu v Hladíkově ulici může začít!

Cyklostezka podél řeky Svitavy je příjemným místem na procházku a také důležitou brněnskou páteřní tepnou pro jízdu na kole. Denně ji využije zhruba 1000 cyklistů{:target="_blank"}. Je zde však několik nedokončených úseků a jedním z nich je velmi nebezpečné křížení s frekventovanou čtyřproudou cestou na ulici Hladíkova. To se ale letos změní, protože zde vznikne nový cyklopodjezd!

Cyklostezka podél Svitavy je součástí mezinárodního koridoru Eurovelo 9, a proto si úpravu zaslouží. Ulice Hladíkova je jedna z nejvytíženějších, denně zde projede zhruba 40 000 aut, a její překonání tak představuje nebezpečný úkol. Pokud se chtějí cyklisté přijíždějící z cyklostezky dostat přes silnici bezpečně, musí v současnosti sestoupit z kola a přejít po chodníku k zhruba 200 metrů vzdálené světelné křižovatce. Většinou se tak ale neděje a lidé volí kratší (a daleko nebezpečnější) neorganizovaný přejezd přes silnici rovnou v místě, kde se kříží s cyklostezkou.

Vybudováním cyklopodjezdu pod silničním mostem tak dojde nejen ke spojení dvou úseků stávající stezky, ze severu, vedené od ulice Křenová, a z jihu od ulice Černovická, ale především k výraznému zvýšení bezpečnosti všech - cyklistů, chodců i řidičů. Předpokládané náklady se blížily 20 mil. Kč, konečná vysoutěžená částka činí 16,3 mil. Kč (včetně DPH). Zhruba 90 % nákladů má pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, o kterou město požádalo na začátku tohoto roku.

Prosadit a dovést k realizaci řešení, která ulehčí život cyklistům, je někdy náročné a o nic lehčí to nebylo ani tady. Pro získání stavebního povolení bylo třeba získat téměř 50 stanovisek, vyjádření a souhlasů od různých subjektů - Povodí Moravy a Českých drah počínaje a všemi správci nejrůznějších kabelů, vodovodních, odpadních a jiných trubek konče. Právě proto příprava tohoto projektu zabrala téměř celou jednu dekádu{:target="_blank"}. Nakonec se to však povedlo, především díky vytrvalé práci lidí z Magistrátu a Brněnských komunikací pod vedením nejprve minulé koalice a poté současného koaličního radního pro dopravu, Petra Kratochvíla.

Svou zásluhu na tom mají i Piráti, a to prostřednictvím Marka Lahody{:target="_blank"}. Marek se cykloopatřením věnoval dlouhodobě jako člen spolku Brno na kole a poslední dva roky pokračuje v této práci jako místopředseda městské dopravní komise. Pravidelně se účastní jednání cykloskupin na odboru dopravy a schůzí k chystaným rekonstrukcím ulic. Markovým hlavním tématem je udržitelná doprava a v koaliční smlouvě je díky němu kladen důraz také na rozvoj cyklistické dopravy.

„Jsem moc rád, že křížení svitavské cyklostezky a ulice Hladíkova bude konečně bezproblémové a bezpečné. Jezdím tudy občas jak na kole, tak autem, a místní situaci díky tomu dobře znám z obou pohledů. Na svitavské cyklostezce je však ještě řada dalších problémových míst, na která se také zaměříme. Například aktuálně je těsně před odevzdáním studie řešící vedení cyklostezky u prodejny Albert na Cejlu, hned potom chceme zahájit výkupy pozemků a projekční práce. Když vše půjde dobře, stavba by mohla být zahájena za několik let. Snad o něco dříve by měl u Zderadova mostu vzniknout úrovňový přejezd v rámci rekonstrukce ulice Křenová. Zde by byl bohužel mimoúrovňový podjezd podstatně složitější a vyžádal by si nákladnou rekonstrukci celého mostu,” říká pirát Marek Lahoda{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.