Springinsfeld: Kraj musí umožnit jednání i z gauče

Springinsfeld: Kraj musí umožnit jednání i z gauče

Pandemie Covid-19 ovlivňuje opravdu každý aspekt našeho života - soukromý, pracovní i veřejný. Pro nás politiky, jejichž denním chlebem je kontakt s lidmi, je to ještě o něco větší výzva, do které se ale my Piráti pouštíme s vervou (i z gauče).

Hledání třetí cesty

Dlouhodobě se jako Piráti snažíme dokázat, že on-line jde v podstatě všechno. Od hlasování ve volbách, přes úřední úkony třeba až po založení firmy na pár kliknutí. Jaká je realita politického fungování na kraji rok po prvním lockdownu? Ne moc veselá. Krajský úřad umožnil svým zaměstnancům homeoffice s dálkovým přístupem ke všem systémům, ale u volených orgánů jde změna ztuha. S ohledem na současné dění se proto velká část zasedání výborů zastupitelstva a komisí Rady Jihomoravského kraje prostě ruší. Druhou variantou je, že orgány jednají za osobní účastí při dodržení všech platných opatření (rozestupy, respirátory). Ani jedno řešení podle nás není zcela uspokojivé. Možnost jednat a hlasovat online? Není. Jednací řády ji totiž neznají.

Dočasně Funkční “kočkopes” a potřeba systémového řešení

I přesto se Výbor pro meziregionální vztahy JMK rozhodl uspořádat zasedání online formou. „Vzhledem k jednacímu řádu jsme ale museli umožnit i osobní účast, pro kterou jsme zvolili zastupitelský sál, kde by případně bylo možné držet velké rozestupy. Nakonec byl ale na místě fyzicky přítomen pouze jeden člen výboru. Ostatní ocenili možnost jednat z domu a zasedání tak vlastně proběhlo kompletně online,“ řekl Petr Springinsfeld, předseda výboru.

Online forma jednání je v současné chvíli nejbezpečnějším způsobem zasedání. Pro mimobrněnské členy výboru navíc odpadá nutnost cestovat kvůli zasedání do Brna a zpět. Když odhlédneme od aktuální situace okolo pandemie Covid-19, online přítomnost a hlasování na výborech a komisích by měla být z dlouhodobé perspektivy běžnou součástí jednacích řádu těchto orgánů. Proto pracujeme na změnách jednacích řádů tak, abychom i lokální politiku přenesli do 21. století a umožnili voleným zástupcům účastnit se v nutných případech jednání i z domu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.