Schválili jsme programové dotace pro brněnskou kulturu

Schválili jsme programové dotace pro brněnskou kulturu

Na Magistrátu města Brna se minulý týden i díky Pirátům schválily programové dotace pro nezřizovanou kulturu na rok 2022. Žadatelé si tak mezi sebou v devíti různých dotačních programech rozdělí celkem 36 milionů korun.

Pokud si rádi zajdete na letní festivaly, koncerty nebo třeba do kina, máme pro vás dobrou zprávu. Těšit se na ně totiž můžete i v dalších letech. Díky našim zastupitelům se opět rozhodlo o vypsání programových dotací pro ty, kteří chtějí kulturu v našem městě posunout opět o kus dál.

„O jednoleté dotace na rok 2022 si budou moci zájemci požádat od poloviny srpna do konce září letošního roku. Jsme rádi, že i přes veškeré komplikace spjaté s covidem se nám podařilo rozdělované finance v oblasti kultury nekrátit,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčny{:target="_blank"}.

Peníze však nebyly jediným tématem, které zastupitelstvo projednávalo. Změnila se i pravidla pro žadatele. Všichni dobře víme, že přílišná byrokracie žadatele akorát tak odrazuje od uspořádání akce. Rozhodli jsme se to změnit. Už nebudete muset dokládat doklad o existenci žadatele, jelikož si to Magistrát v příslušném rejstříku dohledá sám.

Novinkou je však zákonná povinnost doložit k žádosti o dotaci výpis z evidence skutečných majitelů. V opačném případě vám dotace nemůže být přidělena. Pokud se chystáte uspořádat kulturní akci, koncert nebo festival, tak si opravdu dejte velký pozor a nezapomeňte na toto nařízení.

„Přesné datum spuštění žádostí na příští rok zveřejníme do konce týdne na webu dotace.brno.cz. Zde se žadatelé a příjemci dozví veškeré potřebné informace o celém dotačním proces a běžný občan si zde může prohlédnout, kdo dotaci získal a na základě jakého hodnocení. Vnímáme to už jako běžný standard směrem k občanům co se týče otevřenosti a transparentnosti města,” uzavřel náš radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.