Rok u kormidla - Lukáš Dubec

Rok u kormidla - Lukáš Dubec

Před rokem jsem jako volební lídr s posádkou Pirátů zakotvil na krajském úřadě. I když jsme se ujali vedení v těžké době, musím říct, že jsme neselhali. Sestavování rozpočtu s velkými výpadky v příjmech a řešení situace s Covid-19 jsme zvládli obzvláště úspěšně. Přes tyto velké překážky jsme pilně pracovali i na věcech, které jsme slíbili našim voličům a následně se k nim zavázali v Programovém prohlášení Rady Jihomoravského kraje.

Jelikož jsem velký milovník přírody a dobrovolný hasič, rozhodl jsem se převzít gesci životního prostředí, participace a otevřenosti.

Jedna z prvních věcí, která se mi podařila, se týkala výše zmíněné otevřenosti. Odstranili jsme turnikety ve vchodě do budovy krajského úřadu. Toto “otevření dveří dokořán” vnímám jako velké gesto ve změně v přístupu k veřejnosti. Zprovoznili jsme také nové webové stránky, které začalo připravovat již minulé vedení kraje. Pokračujeme však v neustálém zlepšování nové podoby těchto stránek, protože nejsou ještě úplně dokonalé. Transparetně vypisujeme výběrová řízení, zveřejňujeme občanům co nejvíce informací, a to nejen ve formátu otevřených dat a snažíme se krajskou agendu přiblížit širokému publiku.

Na úrovni participace jsme nechali hned po nástupu zpracovat analýzu, která nám dala odpověď na to, jak si v ní krajský úřad vede. Jaké participativní kroky již dělá, kde to pokulhává a co je třeba udělat, aby se vše zlepšilo. Zjistili jsme, že hlavní nedostatky má úřad v komunikaci a zapojování veřejnosti do řešení závažných otázek a celkového směřování Jihomoravského kraje (např. ve zdravotnictví). Po následující roky se proto chystáme tuto úroveň zlepšovat ve všech oblastech.

V životním prostředí je té práce ale vidět mnohem více. Podařilo se nám zvýšit finanční prostředky v dotačním programu na boj proti suchu a budeme v něm pokračovat i v následujících letech s upravenými parametry. Jedná se třeba o péči o zeleň, její výsadbu, údržbu a vznik nových vodních ploch, a také o projektové dokumentace nebo koncepční dokumenty. Dokončili jsme projekt, který měl za úkol vytipovat vhodná území pro vznik nových malých vodních ploch, do kterého jsme zapojili obce a následném řešení i odbornou veřejnost. Doufám, že se nám podaří realizovat co nejvíce z nich. Vždy se snažím s lidmi spolupracovat, mluvit a naslouchat jejich potřebám. Postupně proto navyšuji finanční prostředky v dotačním programu na podporu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Chystám se taktéž na jeho rozšíření, které je výsledkem participace s aktéry pracující v této oblasti.

Závěrem bych se chtěl zmínit o nelehkém úkolu ekologizace krajských budov. Je jich mnoho, mohu dělat jen tak velké kroky, které mi dovolí krajské finance a hlavně technický stav těchto budov. Nejedná se jenom o fotovoltaické elektrárny na střechách, ale také o zelené střechy nebo stěny a také o práci s dešťovou vodou. Nepolevuji, a věřím, že se nám povede do několika let „ozelenit” co nejvíce krajských budov.

V oblasti životního prostředí, participace a otevřenosti se nám toho hodně dobrého podařilo. Mnohé výzvy jsou však stále ještě před námi. Doufám, že s námi zůstanete a společné plavbě uděláme z jižní Moravy zelenější kraj. Tímto předávám štafetu Jiřímu Hlavenkovi, radnímu pro vědu, výzkum, IT a technologie, který vám blíže popíše jeho gesci, která zahrnuje převážně kreativní a technologické odvětví.

Lukáš Dubec{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.