Rada JMK schválila nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Rada JMK schválila nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Schválili jsme nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V období 2024–2026 budeme pokračovat v dlouhodobém záměru, kterým je podpora terénních a ambulantních služeb. Naší snahou je pružná síť dostupné podpory a pomoci občanům kraje, kteří jsou nějak znevýhodněni či ohroženi, ať už kvůli věku, postižení nebo sociální situaci.

Jde o služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí občanů a umožňují jim žít se svými blízkými, rodinami a v komunitě. Nejde o nový trend, Jihomoravský kraj je regionem, kde péče o rodinu a blízké je pro mnoho lidí přirozená a kraj na tuto skutečnost reaguje.

„Plánujeme také podporovat služby pro osoby s chováním náročným na péči, kteří potřebují vysoce individuální přístup, ale i pro děti, dospívající a dospělé občany se zkušeností s duševním onemocněním. I v tomto tématu klademe důraz na terénní komunitní a ambulantní služby v návaznosti na transformaci psychiatrických nemocnic,“ přibližuje radní pro rodinnou a sociální politiku JMK Jana Leitnerová a dodává: „Snahou kraje je pružná síť dostupné podpory a pomoci občanům kraje, kteří jsou nějak znevýhodněni či ohroženi, ať už kvůli věku, postižení nebo sociální situaci.“

Jaké sociální služby nejvíce využíváte? Které z nich bychom měli posílit?

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.