Představujeme členy dozorčích rad v jihomoravských krajských firmách: místo “trafik” odbornost a otevřenost

25. května 2021
Představujeme členy dozorčích rad v jihomoravských krajských firmách: místo “trafik” odbornost a otevřenost

Na post v dozorčí radě firem nebo podniků s majetkovou účastí obcí nebo krajů se stále často díváme skrz prsty. Existuje ale i jiný přístup.

Piráti v Jihomoravském kraji nominanty do přidělených dozorčích rad vybrali transparentně, v otevřených výběrových řízeních a s důrazem na odbornost.

Na základě konkurzů se do těchto orgánů dostali odborníci, kteří sice často sdílejí pirátské hodnoty, ale do fungování dozorčích rad přinášejí své odborné vize.

O koho jde? Na tomto místě vám je krátce představíme:

<h2>Michal Čermák</h2>

člen dozorčí rady společnosti CEJIZA a Thermal Pasohlávky

Pod zkratkou CEJIZA se skrývá společnost Centrální jihomoravský zadavatel. Ta kraji slouží k centralizovanému zadávání veřejných zakázek pro kraj a příspěvkové organizace jím zřizované. V této oblasti v soukromé i veřejné sféře se realizuje devět let i Michal Čermák, který navíc vyučuje i studenty předmětu veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Jeho cílem je zadávání veřejných zakázek zodpovědně, transparentně a „smart“ způsobem, aby si CEJIZA získala důvěru nejen příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, ale především veřejnosti. Michal Čermák byl úspěšným kandidátem i do dozorčí rady Thermal Pasohlávky. V tomto velkém rozvojovém projektu jde zejména o to, aby prostředky, které byly a budou na projekt vynaloženy, byly investovány souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek – transparentně, nediskriminačně, ale také v souladu se současnými zadávacími trendy, jimiž jsou zejména sociálně a ekologicky odpovědné zadávání.

<h2>Filip Havlíček</h2>

člen dozorčí rady Ústavu archeologické památkové péče Brno

Kdo jiný by měl zasednout do dozorčí rady Ústavu archeologické péče Brno než vystudovaný archeolog? Právě tím je Filip Havlíček, který sice profesně působí mimo tento obor, avšak v prostředí záchranného archeologického výzkumu, v jeho problémech a úspěších se orientuje, i díky svému vzdělání, výborně. Filip Havlíček v současné době působí jako tajemník krajského zastupitelského klubu Pirátů.

<h2>Pavel Havlík</h2>

člen dozorčí rady společnosti Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava

Profesní dráha Pavla Havlíka je pevně spojena s propagací a cestovním ruchem. Obě tyto oblasti propojuje právě v dozorčí radě Centrály cestovního ruchu. Je studentem navazujícího magisterského studia marketingových komunikací ve Zlíně a v současné době pracuje jako manažer prezentačního a edukačního centra Tepláren Brno. V rámci pracovní praxe také několik let vypomáhal s vedením a marketingem v rodinných firmách zaměřených na gastronomii a ubytovací služby.

<h2>Petr Vlasák</h2>

člen dozorčí rady Baťův kanál

Petr Vlasák je sice pirátským zastupitelem JMK, ale z přihlášených nejlépe splňoval podmínky pro tuto funkci. Petr Vlasák totiž kromě jiného dlouhá léta působí jako produkční v kulturní sféře. Věnuje se komunitním akcím a oživování veřejného prostoru. A Baťův kanál je primárně turistickou atrakcí, na kterou jsou navázané kulturní události a živý cestovní ruch. Výhodou je i místní znalost, protože Petr Vlasák ze Slovácka pochází a dál se v něm aktivně angažuje.

<h2>Aleš Kosina</h2>

člen dozorčí rady společnosti Intemac Solutions

Moderní výzkumné a inovační centrum, kterým je Intemac, se specializuje na pokročilé výrobní technologie a digitalizaci výroby s využitím prvků konceptu Průmysl 4.0. Místo v jeho dozorčí radě získal Aleš Kosina. Dlouholetý manažer kvality v soukromém sektoru může nabídnout právě pečlivé přezkoumání činnosti organizace a kladení těch správných otázek, které povedou k procesním a organizačním inovacím.

<h2>Jiří Pertl</h2>

člen dozorčí rady společnosti JCMM

Organizace Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu se zaměřuje především na podporu přílivu nadaných studentů a vědců na jižní Moravu. Jiří Pertl za tímto účelem nabídl své zkušenosti z managementu v kombinaci se zkušenostmi z mezinárodního pracovního prostředí, kde byl léta odpovědný za vedení mezinárodního týmu IT specialistů a manažerů. Jeho vizí je odstranění bariér na které narážejí cizinci/ky (vědci a vědkyně) přicházející do našeho kraje. Jiří Pertl je členem Pirátské strany od roku 2009.

<h2>Matěj Búřil</h2>

člen dozorčí rady společnosti JIC Ventures

Jihomoravské inovační centrum je inovační agentura kraje, která podporuje podnikatele a rozvoj zdejšího inovačního ekosystému. Místo v její dozorčí radě zaujal právník Matěj Búřil, který aktuálně působí na pozici vedoucího Právního oddělení Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity. Zde má na starosti vedení právního týmu zajišťujícího právní servis v oblasti ochrany a komercializace duševního vlastnictví Masarykovy univerzity. Dále se odborně věnuje “open access”, “open science” a v neposlední řadě i podpoře podnikání.

<h2>Adam Zemek</h2>

člen představenstva společnosti Kordis JMK

Díky Kordis JMK se každý den veřejnou linkovou dopravou přepraví tisíce lidí. Veřejná doprava je celoživotním tématem i Adama Zemka, který spravuje několik velkých dopravních webů a dlouhodobě brigádně pracuje v brněnském Dopravním podniku. Zkušenosti sbíral i přímo v Kordisu, kde pomáhal s dopravními průzkumy a s tvorbou informačních a marketingových materiálů. Stál také u zrodu první mobilní aplikace pro on-line sledování polohy vozů IDS JMK iRIS. V posledních více jak dvou letech je členem Představenstva Dopravního podniku města Brna a členem Pirátské strany.

<h2>Žaneta Kozubíková</h2>

členka dozorčí rady společnosti Regionální rozvojová agentura jižní Moravy

Právnička se zaměřením na oblast veřejných investic, hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek. V rámci dozorčí rady chce svou pozornost zaměřit kromě jiného i na posílení transparentního fungování organizace. To by se mělo vztahovat i na zásadní rozhodnutí správního výboru, jako je podoba strategických plánů či rozpočet.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.