Poskytovatele sociálních služeb nenecháme bez financí

Poskytovatele sociálních služeb nenecháme bez financí

Sociální služby jsou pilířem péče o lidi v našem kraji. Často se jim však nedostává dostatek financí na samotnou existenci a následný provoz. Zejména pak na začátku roku. Letos jsme proto vytvořili novinkou v podobě Návratné finanční výpomoci. Ta má za cíl pomoct poskytovatelům sociálních služeb překlenout začátek kalendářního roku.

V letošním roce, kdy šlo o pilotní projekt, si služby požádaly o zhruba 30 milionů korun. Na příští rok však rozdělujeme už více jak 80 milionů korun. To je pro mě důkazem, že opravdu můžeme službám pomoct v době, kdy ještě nemají rozdělenou dotaci ze státního rozpočtu či finance od kraje. Jsem proto ráda, že kromě navýšení financí do krajské dotace jsme přišli i s touto pomocí na začátek roku.

Návratná finanční pomoc by se měla do dalších let stát pevnou součástí podpory sociálních služeb. Věřím, že tímto krokem vám pomůžeme překonat pravidelné období nejistoty.

Radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.