Pochybné praktiky na královopolské radnici pokračují

Pochybné praktiky na královopolské radnici pokračují

Minulý týden jsme vás informovali o pochybném chování koalice{:target="_blank"} v městské části Královo Pole. Jednalo se o nedoložení veškerých podkladů pro jednání zastupitelstva a o netransparentnost prodeje obecních nemovitostí. Dnes vám přinášíme další informace.

Rada městské části svévolně odsouhlasila prodej městského pozemku parc. č. 1205 k. ú. Královo Pole společnosti Kénig Haus, a.s. Tento souhlas měl být udělen na základě územní studie od architektonického ateliéru SENAA ARCHITEKTI, s.r.o., která se však v přiložené dokumentaci pro zastupitele nenacházela. Současně v dokumentových podkladech nebyl zanesen investiční záměr na úpravu ulice Veleslavínova, nenachází se však ani v elektronickém úložišti podkladů pro radu či majetkovou komisi. Na zasedání zastupitelstva nedokázalo vedení radnice vysvětlit, jak hodlá společnost Kénig Haus, a.s., se získaným pozemkem naložit. Rada doporučila prodej parcely jedné konkrétní firmě za cenu určenou znalcem, jehož posudek taktéž nebyl zpřístupněn. A to i přesto, že je všeobecně známo, že dražba bývá zpravidla výhodnější a transparentnější.

Za zmínku stojí i to, že z veřejně přístupných zdrojů {:target="_blank"} se občané nemohou dozvědět, kdo je skutečným vlastníkem společnosti. Dočtete se však rozsáhlou personální a majetkovou provázanost s dalšími minimálně 15 společnostmi, z nichž některé sídlí v daňových rájích a několik jich je v likvidaci. Prodej v předběžné fázi projednávala komise majetková, která jej odsouhlasila.

Z výše uvedených důvodů jsme navrhovali bod z jednání zastupitelstva stáhnout do dodání všech podkladů. Koalice i přes to nakonec prodej odhlasovala. Pirátům pro Královo Pole ani jako nejsilnější opoziční straně přitom koalice neumožnila účast v komisích týkajících se majetku, investic a bytů. V reakci na naše žádosti o větší transparentnost jen navýšila počet členů v Kontrolním výboru a Redakční radě, čímž potvrdila svou plnou kontrolu a ovládnutí Královopolských listů.

Ptáme se: je to vůbec legitimní přístup k správě věcí veřejných? Jelikož ctíme zásadu transparentnosti, tam, kde jsou ve vedení Piráti, se vždy snažíme, aby bylo umožněno zasednout všem stranám ve všech orgánech rady a zastupitelstva. Abychom předešli podobným případům, na Magistrátu města Brna již pracujeme na nových pravidlech prodeje majetku. My se totiž kontroly nebojíme.

Miroslav Bárta{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.