Pirátským kandidátem do senátu ve volebním obvodě č. 56 - Břeclav se stal Karel Štogl

21. června 2018
Pirátským kandidátem do senátu ve volebním obvodě č. 56 - Břeclav se stal Karel Štogl

Piráti z Jihomoravského kraje v tajném hlasování rozhodli, že podpoří kandidaturu Karla Štogla do senátu v nadcházejících podzimních volbách. S panem Štoglem došlo ke shodě ve všech 20 programových prioritách, které si vytýčil poslanecký klub Pirátů pro aktuální volební období.

„Karel Štogl je čestný člověk se znalostí regionu, kde kandiduje - strávil v něm 33 let života. Místní poměry a problémy zná z pozice občana, zastupitele, ale i úspěšného sportovce. Vítám jeho programové zaměření na dopravu, vinařství spojené s cestovním ruchem a na problém sucha. Programová shoda i celkový názorový soulad vyústily v to, že jsme se Karla Štogla rozhodli podpořit,“ říká Róbert Čuma, předseda Jihomoravských Pirátů.

Karel Štogl:<br /> „Proč jsem se rozhodl kandidovat do Senátu ve volebním obvodu Břeclav a proč za Pirátskou stranu?

Pocházím z Mikulova, kde jsem začínal svou politickou kariéru jako tajemník MěÚ a zastupitel a postupně prošel všechny úrovně politiky až po ředitele kabinetu předsedy vlády.

Chtěl bych své politické zkušenosti využít pro rozvoj regionu a cítím čistou a správnou energii z Pirátské strany, kterou považuji za obrovskou naději naší politiky. Chystám se během volební kampaně objet všechny města a obce volebního obvodu, potkat se s co největším počtem občanů a přesvědčit je, že mám největší schopnosti a potenciál pomoci regionu. Pomáhal jsem i předchozímu, nedávno zesnulému senátorovi Janu Hajdovi, se kterým mě pojilo dlouholeté rodinné přátelství. Na jeho práci bych chtěl navázat a dokončit ji.

V senátu budu hájit zájmy regionu a zasadím se o výstavbu tolik potřebných dopravních staveb - obchvat Břeclavi a dálnice do Vídně. Břeclavsko je nádherný kraj, který má co nabídnou, proto budu usilovat o rozvoj cestovního ruchu po všech stránkách. V neposlední řadě chci pomáhat zemědělcům a vinařům. Velkým problémem je také suchu, proti kterému chci s Piráty společně bojovat.

Jsem celoživotně spojen s okresem Břeclav pracovně i osobně, miluji víno, místní folklorní tradice, památky a přírodu. Hrál jsem fotbal v Mikulově a za Zbrojovku Brno, běhal za Lokomotivu Břeclav. Neustále se pravidelně vracím do regionu za rodinou a přáteli.“

O termínu a místě konání tiskové konference, budeme informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.