Nové varhany pro Janáčkovo kulturní centrum. Přispět můžete i vy!

Nové varhany pro Janáčkovo kulturní centrum. Přispět můžete i vy!

Na budoucím Janáčkově kulturním centru se mohou aktivně podílet sami Brňané. Město Brno vyhlásilo sbírku na nové varhany.

Vyhlášení veřejné sbírky schválili radní minulou středu. Samotná sbírka byla spuštěna v pátek 17. září při zahajovacím koncertu brněnské filharmonie. Na výběru těch pravých varhan si dá město záležet, bude na ně vypsána extra soutěž.

„Ve spolupráci s odborníky stanovíme, co varhany musejí splňovat, aby vyhovovaly po umělecké i technické stránce a aby také přesně odpovídaly kubatuře sálu. Po stanovení konkrétních požadavků oslovíme výrobce v Evropě i po celém světě a odborná komise vybere nejvhodnější nabídku. Bude se jednat o první nové koncertní varhany pro nový klasický koncertní sál v Česku po zhruba 100 letech, takže jejich výběru chceme opravdu věnovat maximální péči a důslednost,“ uvedl pirátský náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Varhany budou pomyslnou třešničkou na dortu Janáčkova kulturního centra, které vyroste v srdci města na rohu ulice Besední a Veselé. Tato poloha přitom nebyla vybrána náhodou - budova bude symbolicky stát v blízkosti Moravské Galerie a Janáčkovy akademie múzických umění. Cestou do Janáčkova kulturního centra navíc budou návštěvníci procházet náměstím Ludvíka Kundery, což byl významný brněnský klavírista, muzikolog a první rektor JAMU.

Stavební povolení na projekt se již podařilo získat a k dispozici jsou i výsledky akustických měření. Pirátský radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"} na jejich základě míní, že akustické vlastnosti chystaného sálu by tak skutečně měly být bezchybné, a že v Brně bude koncertní sál s nejlepší akustikou v celé republice. Pokud při výběrovém řízení na zhotovitele nenastanou komplikace, bude stavba zahájena příští léto.

Na varhany je možné přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet 5200247/0100 nebo také QR platbou přímo přes webové stránky https://www.varhanyprobrno.cz/{:target="_blank"}. Zde se také můžete podívat, kolik se již na nové varhany vybralo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.