Nové ochranné pásmo vily Tugendhat

26. ledna 2021
Nové ochranné pásmo vily Tugendhat

Okolí nejslavnější brněnské vily má nově památkovou ochranu. Vytyčení ochranného pásma dnes nabylo právní moci.

Odbor památkové péče brněnského magistrátu vytyčil nové ochranné pásmo vily Tugendhat. Toto pásmo zahrnuje část ulice Černopolní v úseku před vilou a komplex zahrad a přilehlých pozemků mezi vilami Tugendhat a Löw-Beer a Arnoldovou vilou.

„Vila Tugendhat a její přilehlé zahrady jsou nepochybně architektonicky nejhodnotnější památkou v Brně. Bylo proto naší prioritou posílit ochranu tak, aby unikátní charakter celého území, výhled na historické centrum i panoramata vily samotné, zůstaly zachovány i pro budoucí generace,“ komentoval zavedení ochranného pásma náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Co se tím ode dneška mění?

V ochranném pásmu nebudou možné zásahy, které by nějakým způsobem negativně ovlivnily celkový pohled na vilu Tugendhat, samotné prostředí vily nebo pohledy z vily na historické centrum města. Veškeré změny, které budou zasahovat do vnějšího vzhledu nemovitosti v pásmu, bude možné provádět jen na základě závazného stanoviska odboru památkové péče. Totéž bude platit pro stavební práce, které budou muset respektovat architektonické řešení a stávající urbanistickou strukturu.

„Vytvoření ochranného pásma bylo jednou z podmínek, ke kterým se město zavázalo při zápisu vily do seznamu památek UNESCO. Jsem moc rád, že se nám po dvaceti letech konečně podařilo tomuto závazku dostát,“ uzavřel pirátský radní pro kulturu Marek Fišer.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.