Nové moderní ústředí místo zchátralých kasáren! Schválili jsme prodej kasáren Policii ČR.

Nové moderní ústředí místo zchátralých kasáren! Schválili jsme prodej kasáren Policii ČR.

Městská policie v Brně se dočká nového policejní ředitelství. Velké centrální ředitelství vznikne v prostorách židenických vojenských kasáren, jejichž prodej Policii ČR jsme schválili. Město tak získá více než 100 milionů do městské kasy a Policie ČR vybuduje prostory pro své nové ústředí. Přípravy na výstavbu mohou tak bez komplikací začít již v následujících měsících.

Od roku 2019 je jisté, že město připravuje rozsáhlou spolupráci s Policií ČR. V tomto roce bylo totiž podepsáno memorandum o spolupráci{:target="_blank"} o spolupráci mezi městem a Jihomoravským krajským policejním ředitelstvím.

Proč padla volba na bývalá vojenská kasárna v Židenicích? Pro Policii ČR jsou ideálním místem, vznikne tam rozsáhlý komplex{:target="_blank"} včetně dopravního inspektorátu, hlídkové služby a nové polikliniky. Navíc se tak zachováme ekologicky a šetrně k přírodě, jelikož vše bude vybudováno na brownfieldu, nikoli na „zelené louce”.

„Bezpečnost občanů ve městě je pro nás důležitá. Jsem rád, že jsme se s Policií ČR dohodli a našli jsme řešení výhodné pro všechny. Díky prodeji získá město více než 100 milionů do městské kasy a Policie ČR získá zázemí, které bude odpovídat požadavkům moderní policie 21. století. Celý areál bývalých kasáren v Židenicích bude revitalizován a kromě toho vznikne nová poliklinika Ministerstva vnitra pro složky IZS z celé Moravy. Brněnské ředitelství tak získá moderní prostory a chátrající objekt židenických kasáren žádoucí oživení,” uzavřel náš radní pro oblast majetku Róbert Čuma{:target="_blank"}.

Pirátský náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}. k prodeji majetku dodává: „Krajské ředitelství policie nám sdělilo, že z jeho strany není možné v současné době realizovat směnu nemovitého majetku v původně dohodnutém a schváleném rozsahu. Proto navrhuje, že část židenických kasáren, která je ve vlastnictví města, odkoupí. Na tento krok má policie předběžně schválenou rezervaci finančních prostředků, proto žádá, aby byl prodej řešen co nejdříve, pokud možno na zářijovém zasedání Zastupitelstva města. Brno si nové zdravotnické zázemí pro bezpečnostní složky zaslouží.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.