Fasáda Mahenova divadla se dočká obnovy. Díky Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón realizovanému Ministerstvem kultury získalo Brno dotaci ve výši 2,3 milionu korun.

„Odborná pracovní skupina jednohlasně doporučila, aby získané peníze byly investovány do I. etapy tolik potřebné památkové obnovy fasády Mahenova divadla. Plánované náklady na celou rekonstrukci jsou vyčísleny na 5,265 milionu korun. Přijatá dotace činí 2,265 milionu, zbývající 3 miliony doplatí město, čímž splní podmínku nadpoloviční spoluúčasti, která je pro čerpání financí z programů Ministerstva kultury závazná,“ vysvětlil náš náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Mahenovo divadlo je součástí městské příspěvkové organizace Národní Divadlo Brno. Právě zásluhou Programu regenerace městských památkových rezervací{:target="_blank"} a městských památkových zón získává město prostředky na renovaci kulturních památek ve svém vlastnictví.

„Těší mě efektivní využívání dotací z tohoto programu. Státní dotace mohou pomoci finančně náročným umělecko-historickým projektům získat šanci na obnovu. V minulosti bylo za finanční spoluúčasti města Brna obnoveno několik objektů, jako například hradby a vodárna pod Petrovem, fasáda kostela sv. Jakuba nebo pavilon v Denisových sadech,” dodal pirátský radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.