Na brněnských památkách nám záleží

Na brněnských památkách nám záleží

Program 2022. Tak se jmenuje dotační titul, který 22. září schválili naši radní s cílem motivovat vlastníky architektonicky cenných staveb k opravám. Kvůli pozdnímu zapsání do seznamu kulturních památek není jejich status na stejné úrovni jako jiné kulturní památky, proto je financování jejich rekonstrukcí komplikovanější.

Brněnské kulturní památky má město v své dlouhodobé správě.. Na jejich obnovu poskytuje Odbor památkové péče Magistrátu města Brna dotace z rozpočtu města, a to v rámci dvou programů. Některé brněnské architektonicky cenné budovy, které za kulturní památky dosud považovány byly, ale dnes již na seznamu chráněných objektů nejsou. Rozhodl tak Nejvyšší správní soud kvůli jejich pozdnímu zapsání do seznamu kulturních památek. Na vině je zejména nedomyšlené znění zákona o státní památkové péči{:target="_blank"} z roku 1987, dle kterého mohly status kulturní památky získat jen ty památky, které byly zapsány do roku vydání zákona.

Z tohoto rozhodnutí vyplývá řada důsledků. Majitelé takových památek například nemohou žádat o státní dotace na jejich rekonstrukci a zároveň se na průběh a kvalitu oprav nekladou tak vysoké podmínky tak jako pro kulturní památky. V Brně se přitom často jedná o umělecky cenné budovy ve stylu funkcionalismu či vídeňské secese ztělesňující unikátní brněnskou historii. Aby se těmto památkám zajistila kvalitní péče, vypsali jsme zmíněný dotační program.

Podrobněji vysvětluje motivace města náš pirátský náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}: „Schválený Program pro rok 2022 má za cíl motivovat majitele historicky hodnotných staveb, aby přistupovali k jejich opravám kvalifikovaným způsobem, který je ale samozřejmě finančně náročnější. Dotčené budovy mají totiž i nadále architektonickou hodnotu, jíž se podílejí na autenticitě města.“

Příkladem pozdě zapsané památky je budova na Rooseveltově 13, která byla postavena v šedesátých letech 19. století. Dnes slouží jako administrativně-technické zázemí pro Národní divadlo Brno. Díky tomu, že je v majetku města, se dočkala obsáhlé rekonstrukce a 4. října byla znovu otevřena. Program 2022 je tu proto, aby se podobné šance byly dostupné také pro památky v soukromém vlastnictví.

„V rámci nově schváleného Programu 2022 si budou moci vlastníci pozdě zapsaných památek na území Brna žádat o dotaci až do výše poloviny uznatelných nákladů na opravu. Celkem budou pro tento program z rozpočtu města vyčleněny dva miliony korun,“ dodal náš radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

Žádost o dotaci je možné podat od poloviny října do konce listopadu letošního roku na Odboru památkové péče Magistrátu města Brna{:target="_blank"}, případně na podatelně magistrátu či poštou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.