Multifunkční hala - nejrizikovější brněnská stavba století

Multifunkční hala - nejrizikovější brněnská stavba století

Koalice ODS, TOP09, ANO, KDU a ČSSD přichází s návrhem vzít si na multifunkční halu úvěr s neuvěřitelným úrokem 1,6 miliardy korun. Vedení města tak přenese veškerá možná rizika neúspěchu projektu na bedra Brňáků. Takto nezodpovědný přístup brněnští Piráti na dnešním zastupitelstvu jednoznačně nepodpořili.

Schválený úvěr ve výši 2,2 miliardy korun počítá s dobou splácení 25 let, za které město České spořitelně na úrocích přeplatí dalších 1,6 miliardy korun (zhruba 73 % původní částky). Cena haly bez započtení jakýchkoliv víceprací se tedy zvýší jen díky modelu financování z vysoutěžených 4,4 miliard na 6 miliard, a to nepočítáme ani nutné náklady na vybudování okolních parkovacích ploch.

„Z dokumentace vyplývá, že pro zisk úvěru, bude muset město dát do zástavy svoji společnost Arena Brno. Pokud někdy v budoucnu dojde k neschopnosti splácet, připadne Arena Brno zcela České spořitelně. Můžeme tak bez nadsázky hovořit o nejrizikovější Brněnské stavbě století, kdy veškerá rizika a hrozby nakonec zaplatí z daní všichni Brňáci,“ hodnotí předseda klubu Pirátů Marek Lahoda.

“Úvěr se bude navíc uzavírat v situaci, kdy neexistuje jediný komerční zájemce, který by chtěl multifunkční halu provozovat. Stavba navíc dosud nemá zajištěnou povinnou notifikaci evropské komise, bez níž nemohou být použity peníze z veřejných rozpočtů. Město pro zajištění potřebných financí na stavbu musí omezovat všechny ostatní služby a ve velkém rozprodávat nemovitý majetek. Projekt je už nyní tak finančně náročný, že Národní rozvojová banka upustila od jeho podpory. V této pro město vysoce rizikové podobě bohužel nemůžeme stavbu haly podpořit,” dodává bývalý pirátský náměstek Tomáš Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.