Moravská Amazonie se konečně dočká ochrany!

Moravská Amazonie se konečně dočká ochrany!

Po více než třiceti letech se evropsky unikátní komplex lužních lesů v okolí soutoku Moravy a Dyje dočká zasloužené ochrany. Stane se z něj totiž chráněná krajinná oblast. V minulosti zde byly vyhlášeny všechny kategorie mezinárodní ochrany. Avšak z české strany nejvyšší statut ochrany dodnes chyběl.

Za Jihomoravský kraj se na vyjednání dohody s místními starosty a Ministerstvo životního prostředí podílel i pirátský náměstek pro životní prostředí Lukáš Dubec I náměstek JMK pro lidi a přírodu.

„Osobně jsem byl u mnoha jednání s místními, proto vím, jak protichůdné zájmy se v oblasti Moravské Amazonie potkávají. A o to víc si cením toho, že jsme udělali zdravý kompromis, kterým splácíme dluh jihomoravské přírodě. Dnes se mi bude dobře spát, protože po 30 letech budeme schopni efektivněji chránit tuhle cennou lokalitu i pro další generace,“ dodává Lukáš.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.