Město a MUNI budou spolupracovat na monitoringu ovzduší ve městě!

Město a MUNI budou spolupracovat na monitoringu ovzduší ve městě!

Díky spolupráci města Brna a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity dojde k rozšíření měření kvality ovzduší v Brně. Na základě výsledků aktuálně spouštěného projektu budou navrhnuta opatření, která povedou k čistšímu vzduchu ve městě.

Brno se zapojí do projektu s názvem „Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna“, který spadá pod ESF MU. Vědci z fakulty budou hodnotit míru znečištění v místech s frekventovanou dopravou nebo v blízkosti průmyslové zóny. Zaměří se také na zahrádkářské kolonie a místa, kudy lidé běžně chodí do práce nebo školy.

„Hlavním záměrem projektu je zajištění měření emisí s cílem identifikovat převládající zdroj a typ znečištění. Pomocí vhodných analýz pak budeme detekovat zdroje znečištění. Výstupy projektu budou zveřejňované a vizualizované na městském portálu data.brno.cz, a to včetně zdrojových dat, která se tak mohou využít pro další analýzy,” řekl o projektu pirátský náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Spolupráce umožní rozšířit měření ze stávajících 10 měřících stanic na celkem 22 stanovišť po celém městě. Díky tomu bude jednodušší identifikovat zdroje znečištění a vytvořit efektivní opatření. Kromě toho dojde k aktualizaci Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší města Brna, který vznikl v roce 2017{:target="_blank"}. Na základě výsledků měření budou zavedena konkrétní opatření s cílem snížit množství emisí, k čemuž se Brno zavázalo i v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP).

Ochrana životního prostředí tvoří neoddělitelnou součást pirátského programu. Ochrana vody, lesů ale i ovzduší jsou klíčové pro ochranu naší přírody. Jsme proto velice rádi, že se město Brno zapojí do projektu, který pomůže se zlepšením kvality vzduchu ve městě.

Zajímá vás, jak chceme chránit přírodu? A co všechno prosazujeme v rámci ochrany životního prostředí? To a ještě více zjistíte v našem dlouhodobém programu{:target="_blank"}!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.