Máme výsledky nočního snímkování světelného smogu

Máme výsledky nočního snímkování světelného smogu

Před měsícem se celé Brno ponořilo do tmy. Výpadek proudu? Šetření energií? Nikoli! Zhasli jsme více než 40 tisíc lamp veřejného osvětlení, abychom zjistili, jak se město podílí na světelném znečištění.

Zhasnutí veřejného osvětlení a následné snímkování nočního Brna pomocí letadla poskytlo magistrátu a odborníkům cenné poznatky, včetně specializované ortofotomapy. V průběhu noci se snížil světelný jas až o 55 % a ukázalo se, že úroveň nočního světla více ovlivňují subjekty mimo správu města Brna. Skutečného nulového osvětnění nelze v Brně dosáhnout, ale město se chce alespoň částečně přiblížit čisté noční obloze.

Výsledná mapa zobrazuje vše, co vydává světelné záření v době, kdy město zhasne veřejné osvětlení. Je to také pokus dostat do veřejné diskuze více dat o podobě nočního Brna. Z důvodu bezpečnosti potřebujeme v noci osvětlovat ulice. Na stranu druhou noční veřejné osvětlení škodí nám lidem, živočichům i rostlinám. Je pro nás tedy naprosto pochopitelné, že část veřejnosti si přeje co nejméně svícení, především minimalizaci nejškodlivější modré složky světla.

„Příběh projektu mapování nočního Brna začal, když jsme se koncem loňského roku rozhodli pro úpravu standardu veřejného osvětlení v Brně. V průběhu online diskuzí mnohokrát padla připomínka, že na světelném smogu se podílí nejen veřejné osvětlení ale i jiné zdroje. Rozhodli jsme se proto tyto zdroje záření zmapovat. Těsně před koncem “tvrdého lockdownu” tak vznikla v Technických sítích Brno iniciativa využít tuto situaci pro něco užitečného. Je to až neuvěřitelné, ale během pár dnů se nám podařilo realizovat nápad na nafocení “zhaslého” Brna. Naše hypotéza byla, že zdroje mimo veřejného osvětlení tvoří asi 30 % světelného smogu. K našemu překvapení je však jejich podíl více než jedna polovina. Vše proběhlo hladce a my jsme získali cenné informace o nočním Brně, na jejichž základě chceme vytvořit novou strategii boje proti světelnému smogu,” řekl předseda představenstva Technických sítí města Brna, Michal Marciniszyn{:target="_blank"}.

Během noci Technické sítě města Brna vypnuly více než 40 tisíc lamp veřejného osvětlení. Následné snímkování ze země i pomocí letounu poskytlo cenná data o světelném smogu. Výsledkem této práce se staly desítky specializovaných snímků, které ukazují zdroje a distribuci nočního světla ve městě. Protože pro nás Piráty je sdílení dat zásadní, podívejte se prosím i vy na unikátní ortofotomapu, kterou můžete nalézt na brno.cz/nocni-brno{:target="_blank"}

Náš pirátský zastupitel, Ondřej Kotas{:target="_blank"}, který vede Odbor městské informatiky magistrátu města Brna komentoval výstupy projektu: “Občané si mohou výsledky naší práce prohlédnout na interaktivní mapě, která vznikla v rámci projektu Připrav Brno. Díky získaným datům jsme schopni určit, které městské oblasti budou potřebovat změnit režim nočního osvětlení. Útlum nočního svitu způsobený pouličními lampami sníží nejen světelný smog, ale i náklady na energie a s tím spojené emise CO2.”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.