Kultura žije, brněnští Piráti uhájili podporu strategickým hudebním projektům

19. ledna 2021
Kultura žije, brněnští Piráti uhájili podporu strategickým hudebním projektům

Brněnské zastupitelstvo na svém zasedání 19. ledna odsouhlasilo finanční dotaci na šestý ročník festivalu Maraton Hudby 2021{:target="_blank"} a přidružený projekt webového rozcestníku www.mestohudby.cz{:target="_blank"}. Brno projekty podpoří téměř pěti miliony korun přesto, že muselo výrazně osekat plánované výdaje na kulturu kvůli ekonomickým dopadům koronavirové pandemie. Právě Maraton hudby je klíčovou událostí města Brna v rámci jeho členství v Síti kreativních měst UNESCO.

To podstatné podpořit i v době krize

„Multižánrový festival Maraton Hudby přinesl do Brna úplně nový koncept hudební produkce. Město zde figuruje jako jedno velké pódium a prostřednictvím koncertů na mnoha netradičních místech představuje Brno jeho obyvatelům i turistům. Domnívám se, že právě v době nutných škrtů se musí město zasadit o strategické projekty, které jej definují. Proto jsem vděčný všem zastupitelkám i zastupitelům, kteří zvedli ruku proto, aby Maraton hudby pokračoval i v tomto roce,“ řekl pirátský radní pro kulturu Marek Fišer.

Pestrý program přehledně i na webu

Festival představuje to nejlepší z mimořádně široké hudební nabídky města doplněné o národní i mezinárodní osobnosti napříč žánry: rock, jazz, pop, busking, klasická hudba, folklor, world music, muzikál či opera.

Díky podpoře zastupitelstva bude veřejnost moci i nadále najít klíčové informace o hudebních akcích v rámci Brna na dvojjazyčném portálu www.mestohudby.cz{:target="_blank"}. Centralizovaná databáze informací zahrnuje aktuální údaje o živých vystoupeních, archivy představení nebo informace o místních významných hudebních institucích a klubech, osobnostech a počinech.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.