Kudy jezdí cyklisté nejčastěji? Máme odpověď!

8. března 2021
Kudy jezdí cyklisté nejčastěji? Máme odpověď!

Z iniciativy Marka Lahody, místopředsedy Komise dopravy, vznikla aplikace, díky níž Brno ví, kudy cyklisté jezdí nejčastěji. Aplikace využívá anonymní lokalizační data získaná vždy za měsíc květen v letech 2018–2020. V současnosti jsou tak známy relativní počty průjezdů na kole v jednotlivých ulicích a částech města. Data budou sloužit pracovníkům MMB a členům cykloskupin jako důležitý materiál při rozhodování o nových cykloopatřeních v Brně.

Aby aplikace{:target="_blank"} mohla vzniknout, muselo oddělení analýz a evaluací spadající pod Piráty provést analýzu anonymizovaných GPS lokalizačních dat. Ta byla získána z kampaně probíhající v Brně vždy v květnu v letech 2018–2020. Výsledným produktem je nástroj ukazující počet průjezdů na kole v jednotlivých ulicích a městských částech. Ten bude dále využíván pracovníky MMB a členy cykloskupin jako jeden z důležitých podkladů při rozhodování o nových cykloopatřeních v Brně. Zpracovaná data jsou navíc volně dostupná v datovém katalogu{:target="_blank"}.

Dílčí informace o počtu cyklistů mělo Brno již od roku 2001, kdy sčítání prováděly Brněnské komunikace. Jednalo se však pouze o bodová měření ze dvou sčítacích dnů (pracovní a víkendový). Výsledný model tak dokonale nevystihoval celé území města. Nezohledňoval např. vedlejší ulice, což jsou trasy, které lidé pro jízdu na kole často využívají.

„Na nových datech se potvrzuje, že lidé pro svou cestu na kole preferují bezpečné a klidné páteřní cyklostezky podél Svratky a Svitavy. Pokud však nemají na výběr, využívají pro co nejkratší cestu také hlavní ulice s intenzivní dopravou. To je mimo jiné jeden z důvodů, proč u chystaných velkých rekonstrukcí ulic usilujeme o vyčlenění bezpečného prostoru pro cyklisty. Mnohdy je však silný provoz na hlavních tazích pro cyklisty příliš nebezpečný a lidé tak raději volí vedlejší ulice. V těchto případech je důležité, aby byly legálně průjezdné v obou směrech,“ říká Marek Lahoda{:target="_blank"}.

V loňském roce rozmístily Brněnské komunikace také sadu 13 automatických kamerových sčítačů cyklistů a chodců, které provádí kontinuální měření. Jejich polohu a aktuální data si můžete prohlédnout zde{:target="_blank"}. Na využití těchto dat pro další analýzu se aktuálně pracuje. Věříme, že společně s novou aplikací povedou k efektivnější práci na cykloopatřeních.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.