Kraj začne očkovat klienty a zaměstnance domovů seniorů

Kraj začne očkovat klienty a zaměstnance domovů seniorů

Domovy seniorů v Jihomoravském kraji se připravují na start rozsáhlého očkování svých klientů a zaměstnanců. Kraj zaznamenal přes 3,5 tisíce seniorů a 2 tisíce pracovníků těchto domovů, kteří projevili o vakcinu proti Covid-19 zájem. V rámci fakultních nemocnic proto vznikají mobilní týmy, které by měly od příštího týdne jezdit na jednotlivá místa očkování. Jeden mobilní tým by měl během dne proočkovat řádově desítky lidí.

„Jsme rádi, že se objevují nabídky zapojit do mobilních týmů také zdravotnický personál z krajských příspěvkových organizací. Někteří ředitelé už avizovali, že jejich zařízení jsou schopna nejen samostatně proočkovat své klienty a zaměstnance, ale také pomoct v dalších zařízeních,“ uvedla radní pro sociální a rodinnou politiku Jana Leitnerová.

„Dobrou zprávou je, že po připomínkách z krajů se rozhodlo ministerstvo zdravotnictví zařadit do kategorie 1.A i Domovy pro osoby se zdravotním postižením a Odlehčovací služby. Nyní pracujeme na zjištění zájmu v těchto zařízeních,“ dodala radní Leitnerová.

Jako první začne příští týden ve zkušebním režimu fungovat velkokapacitní očkovací centrum v areálu BVV. To by mělo být v plném provozu schopno „odbavit“ až 3600 lidí za den. Na základě zkušeností s provozem centra v Brně vybuduje kraj regionální očkovací centra v Blansku, Vyškově, Hodoníně, Břeclavi a Znojmě. Cílem je neblokovat velkým počtem návštěvníků provoz zdejších nemocnic.

Personálně se budou snažit vypomoct hasiči i policisté, kraj hodlá oslovit i ambulatní a praktické lékaře, na administravu pak také dobrovolníky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.