Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony

Kraj vyčlenil na záchranu venkovských prodejen bezmála 4 miliony

Malé obce do 750 obyvatel dostanou vzpruhu pro své prodejny základních potřeb. Rada JMK dnes odsouhlasila poskytnutí dotace téměř stovce z nich. Původní rozpočet titulu ve výši 3 milionů korun byl ještě o necělý milion navýšen díky přesunutí financí ze zrušené akce Vesnice roku 2021.

„Je zásadní udělat vše pro zachování základních služeb i v malých obcích, tím spíše v době Covidu. Lidé mají výrazně omezené cestování, narostla i logická obava zejména starších lidí z cest do většího blízkého města na nákupy. Málo si my, mobilní, uvědomujeme, jak nepostradatelná je pro starší občany, ale i lidi bez auta, malá obecní prodejna s čerstvými potravinami,“ řekl Jiří Hlavenka, radní JMK pro inovace.

Cílem dotačního programu je zachovat základní nabídku služeb na venkově s ohledem na kvalitu života. Dotační program je zaměřen na podporu zachování provozu venkovských prodejen potravin v malých obcích, kde jediná prodejna bez podpory obce není schopna pokračovat v provozu.

„Jsem rád, že tento podpůrný program pokračuje i v době silných škrtů v krajských i obecních rozpočtech, protože ze zkušenosti vím, že jak se jednou vesnická prodejna zavře, už se neotevře a provozovatel obvykle ukončí činnost nadobro. Proto je důležitá kontinuita v podpoře, a to i v horších časech,“ dodal Hlavenka.

Přehled základních podmínek dotace:

  • obce JMK do 750 obyvatel
  • dotace max. 50 % od 25 000 Kč do 66 000 Kč.
  • Je navrženo schválit poskytnutí dotací 95 žadatelům v celkovém objemu finančních prostředků 3.988.000 Kč.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.