Kraj představil strategii pro jižní Moravu do roku 2030

Kraj představil strategii pro jižní Moravu do roku 2030

Jak by měl vypadat Jihomoravský kraj v roce 2030? I na to se snaží odpovědět čerstvě schválená Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+. Koncepční dokument navrhuje vize, strategie, cíle i dílčí prostředky k jejich naplnění v šesti prioritních osách. Těmi jsou "Vzdělávání, sport a mimoškolní zájmové aktivity", "Zdravotnictví a sociální oblast", "Dopravní infrastruktura", Životní prostředí, technická infrastruktura", "Konkurenceschopnost, podnikání, inovace a výzkum" a "Cestovní ruch a kultura, veřejná správa, občanská vybavenost a bezpečnost".

„Pokud máme úspěšně propojovat schopné lidi, vzdělávací instituce, privátní sektor a posouvat společně kraj dopředu, musíme mít plán. Ne na jeden rok, ne na jedno volební období, ale s vizí na desetiletí. Troufám si říct, že předložená Strategie, na které všichni zainteresovaní "vyšívali" mnoho měsíců, takovým plánem je. Cením si zejména snahy posilovat konkurenceschopnost kraje podporou moderního vzdělávání nebo široké agendy k digitalizaci správy kraje,“ říká Jiří Hlavenka{:target="_blank"}, pirátský radní pro vědu, výzkum, inovace a IT.

Koncepční dokument nezapomíná na oblast životního prostředí, kterou pokrývá pirátský náměstek Lukáš Dubec{:target="_blank"}.

„Jako kraj klademe důraz na boj se suchem a půdní erozí nebo zavádění vodní prvků i podpora pestré krajiny. To vše tvoří mou agendu už nyní a bude jí dominovat i v příštích letech. Mou další prioritou je snižování energetické náročnosti budov. Zde bude kraj nápomocen při žádání o dotace na zateplování, solární panely na střechy budov či zavádění opatření na zadržení dešťové vody,“ dodává Lukáš Dubec{:target="_blank"}, náměstek pro životní prostředí, otevřenost a participaci.

Strategie se zabývá i přeměnou sociálních služeb směrem k terénní a komunitní péči, což je hlavní téma naší radní pro sociální oblast, Jany Leitnerové{:target="_blank"}.

„S ohledem na demografické stárnutí je stěžejní z pohledu Jihomoravského kraje optimalizovat síť sociálních služeb a zajistit odpovídající dostupnost ambulantních, terénních a pobytových sociálních služeb na celém území kraje. Jednoznačným trendem budoucnosti je péče v komunitním či domácím prostředí. Jsem ráda, že ve Strategii má toto téma významnou prioritu,“ dodává Jana Leitnerová{:target="_blank"}.

Strategie JMK byla v průběhu přípravy k dispozici laické i odborné veřejnosti a představitelům měst a obcí z Jihomoravského kraje, kteří ji mohli připomínkovat.

<h2>Do dokumentu můžete nahlédnout i vy:</h2>
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.