Komentář Pavla Nevrkly: Milostivé léto - na co si dát pozor?

Komentář Pavla Nevrkly: Milostivé léto - na co si dát pozor?

Už je to nějaký ten pátek, co jsem naposledy psal právnický sloupek, ale „Milostivé léto“ si teď zaslouží co největší pozornost. V rámci novely občanského soudního řádu a exekučního řádu se totiž do přechodných ustanovení podařilo poslaneckou iniciativou zavést částečnou dluhovou amnestii. Sám název Milostivé léto je odkaz na biblické odpuštění dluhů.

Princip Milostivého léta je jednoduchý: v časovém okně od 28. října do 28. ledna zaplatíte jistinu dluhu, který dlužíte veřejnoprávnímu subjektu, snížené náklady exekuce (908,-Kč) a zbytek dlužné částky, tj. úroky a pokuty, vám budou následně odpuštěny.

Veřejnoprávními subjekty jsou především stát, obce, příspěvkové organizace obcí, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize či právnické osoby zřízené veřejnoprávními subjekty, jako jsou dopravní podniky, většina vodáren, technické služby měst, ČEZ nebo též Budějovický Budvar.

Milostivé léto má však několik úskalí. Předně musíte striktně dodržet časové okno, protože dřívější ani pozdější platby nebude brán ohled. Dále je třeba při platbě výslovně uvést, že chcete využít institutu Milostivého léta a vyzvat exekutora k postupu dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25. V neposlední řadě je úskalí Milostivého léta také to, že se vztahuje pouze na dluhy, které jsou vymáhány veřejnoprávními subjekty u soukromých exekutorů. Dluhů, které nejsou dosud vymáhány exekučně, se to netýká. Pokud teprve o dluhu u veřejnoprávního subjektu probíhá soudní řízení, tak se na něj Milostivé léto nevztahuje.

Považuji za důležité ještě dodat, že leckdy i jednorázová úhrada jistiny dluhu může být pro některé velký problém, ale jsou i programy, které nabízejí k úhradě Milostivého léta bezúročnou půjčku. Pokud máte tedy možnost této příležitosti využít, neváhejte. Pro více informací se lze obrátit například na Oblastní Charitu Znojmo nebo na dluhovou linku Člověka v tísni: 770 600 800, kde vám pracovníci se vším trpělivě a ochotně pomohou Využijte tedy možnosti ukončit své trápení a začnete nový život s čistým stolem.

Pavel Nevrkla{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.