Komentář: Dny elektronové mikroskopie jsou důkaz světového postavení Brna na poli high-tech

Komentář: Dny elektronové mikroskopie jsou důkaz světového postavení Brna na poli high-tech

O Brně se říká, že je high-tech centrem republiky, s nadregionálním významem. Pojem „high-tech“ byl ovšem poprvé použit v roce 1958. A to už jsme zde sedm let vyráběli elektronové mikroskopy. Jsme tedy high-tech roky před vznikem high-techu. Zmíněný rok 1958 má pro nás ovšem ještě jeden význam, získali jsme za teslácký elektronový mikroskop v Bruselu zlatou medaili, což dalo úspěchu tohoto oboru u nás velký impuls.

Brněnský mikroskopický zázrak světových rozměrů

Neuvádím tato zdánlivě nesourodá fakta náhodou. Prapočátky elektronové mikroskopie v Brně před 70. lety vedly k tomu, že se i v nepříznivé době podařil malý zázrak. Vznikly zde týmy lidí, kteří tímto oborem doslova žili a obětovali mu vše. Posouvali i v „netržní“ době elektronovou mikroskopii rychle vpřed a dokázali si udržet pozici ve světové špičce. To bylo něco zcela výjimečného. Personální špičky pak přitahují další elitu, takže k profesorům Bláhovi a Delongovi se připojovali další.

Nebývale silná a hustá síť – dnes říkáme „network“ – špičkových lidí vyústila po revoluci ve vznik ne jedné, ale postupně hned čtyř domácích firem se zaměřením na elektronovou mikroskopii. To je něco, co skoro popírá byznysovou logiku: jak se můžou na tomto pískovišti uživit hned čtyři nové firmy z Brna? Ale stal se druhý malý zázrak, uživily se, uchytily se a prosperují (s tím, že FEI a Delmi jsou dnes pod hlavičkou nadnárodní společnosti). I to je důkaz, jak personálně silné tyto týmy byly.

Dny mikroskopie zvyšují povědomí o "rodinném" stříbru

Elektronová mikroskopie je dnes rodinným stříbrem Brna, tedy něčím, co si hýčkáme a opečováváme dlouhá léta, a u čeho očekáváme, že nás bude ještě dlouhé desítky let doprovázet. Mívali jste ale, drazí elektronoví mikroskopáři, jednu drobnou vadu na kráse: málo jste o sobě dávali vědět, takže jen znalci věděli, co úžasného v Brně máme. Postupně to ale napravujete právě akcí Dní elektronové mikroskopie, které se letos konají popáté, byť za ztížených podmínek. Děláte dobře. Celý svět ví, že Brno je hlavním městem elektronové mikroskopie a je potřeba, aby se to dozvěděli i obyvatelé našeho kraje.

Jiří Hlavenka

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.