Jihomoravský kraj podrží psychology a speciální pedagogy na školách!

Jihomoravský kraj podrží psychology a speciální pedagogy na školách!

Problémy u studentů po návratu do škol po covidové proluce se bohužel navýšily, i přes to však hrozilo, že by se školy musely kvůli chybě na MŠMT zbavovat psychologů a speciálních pedagogů. Ti jsou zvlášť v této době na školách nad míru potřební. Díky pirátskému radnímu města Břeclavi pro kulturu a cestovní ruch a krajskému zastupiteli Petru Vlasákovi tomu tak nebude!

Na jaře hrozilo, že školy kvůli opomenutí prodloužení financování na MŠMT nebudou schopny psychology a speciální pedagogy zaplatit a budou se jich muset zbavit. To by však představovalo obrovský problém, protože psychologové na školách jsou v době koronavirové krize potřební víc než kdy jindy. U studentů došlo k nárůstu depresí či poruch příjmu potravy. Poradenská pracoviště mimo školy mají navíc i na několik měsíců dopředu zaplněné pořadníky.

„Bez odborné pomoci přímo ve škole by to studenti měli v této době ještě těžší. Online výuka přinesla nová úskalí v mezilidských vztazích a interakcích, na které navázal opětovný přechod do prezenční formy studia. Tyto změny jsou pro žáky v mladém věku psychicky velice náročné. Nemohli jsme si tedy dovolit, aby školy skončili bez pomoci odborníků,“ dodává Petr Vlasák{:target="_blank"}.

Za pravdu pirátskému zastupiteli dávají i psychologové z Národního ústavu duševního zdraví a Národního pedagogického institutu, podle nichž došlo u studentů až k desetinásobnému nárůstu psychických problémů. Důležitost psychologů a speciálních pedagogů na školách je podle nich nepostradatelná. Pirátský zastupitel Jihomoravského kraje Petr Vlasák se právě zasadil o to, aby si školy své psychology a speciální pedagogy udržely. Díky jeho návrhu došlo ke schválení navýšení objemu financí na tyto služby jihomoravským školám a dětským domovům. Do září roku 2022 počítá návrh rozpočtu s navýšením o 14 milionů. Poté by již mělo ministerstvo školství opět poskytnout financování z Evropské unie.

„Považuji za velký úspěch, že můj podnět vyslyšeli i ostatní kolegové a peníze na pokrytí z krajského rozpočtu přidali, byť výpadek způsobila chyba na ministerstvu,” uzavřel Petr Vlasák{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.