Jihomoravský kraj je zase o něco více přátelský k rodinám!

Jihomoravský kraj je zase o něco více přátelský k rodinám!

V úterý 26. října se uskutečnilo každoroční vyhlášení auditu family friendly community, jež představuje efektivní nástroj, jak nastartovat rodinnou politiku v Jihomoravském kraji. Slavnostního předání cen se zúčastnila i naše radní pro rodinnou a sociální politiku - Jana Leitnerová, která se zasazuje o větší podporu rodin v našem kraji.

Family friendly audit byl poprvé vytvořen v Rakousku s cílem podpořit v obcích pro-rodinné klima, poukázat na nedostatky ve službách a zvýšit atraktivitu obce jako místa vhodného pro rodiny, děti, seniory a zaměstnavatele. Za Janou Leitnerovou proto na krajský úřad včera zavítala vzácná návštěva v podobě jednatelky společnosti Familie&Beruf Management GmbH, paní Elisabeth Wenz, a koordinátorky auditu rodinné politiky za společnost Familie&Beruf Management GmbH, paní Cornelii Sijaric.

Audit představuje kýžené rozšíření podpory obcím ze strany Jihomoravského kraje a má pomoci v úsilí obcí o zlepšování podmínek života rodin. Svými aktivitami poté pomáhá budovat vztahy v rodinách a mezigenerační dialog. Pilotní ročník auditu se uskutečnil v roce 2015 v rámci realizace „Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019“, a je také zahrnut v nové „Koncepci rodinné politiky pro všechny generace mezi lety 2020 a 2030“. Projektem do dnešního dne prošlo již dvacet osm obcí, měst a městských části Brna, přičemž celý proces probíhá na základě osvědčeného know-how převzatého z Rakouska.

„Zapojení do auditu dokazuje, že obcím v Jihomoravském kraji záleží na tom, aby se rodiny u nich cítily dobře, aby se jim dobře žilo, zajímají se o potřeby těch, kteří žijí sami, nebo těch, kteří se starají nebo v budoucnosti budou starat o někoho blízkého. Našim dlouhodobým cílem je však ještě větší prohloubení zájmu obcí a občanů o život místních rodin a aktivizovat je k tomu, aby společným úsilím a vzájemnou komunikací vytvářeli komunitní prostředí, ve kterém se žije dobře všem obyvatelům napříč generacemi,“ uvádí radní pro rodinnou a sociální politiku Jana Leitnerová{:target="_blank"}.

Následný přínos auditu spočívá ve zmapování existujících pro-rodinných a mezigeneračních aktivit, získání nových podnětů a nápadů od občanů. Díky tomu vedení obce může zavádět jen taková opatření, která budou pro rodiny a seniory přínosná a prospěšná, jelikož budou vycházet z jejich potřeb. Tím budou prostředky obecního rozpočtu a Jihomoravského kraje vynaloženy efektivně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.