Jana Leitnerová: bydlení pro seniory bude v Jihomoravském kraji dostupnější

Jana Leitnerová: bydlení pro seniory bude v Jihomoravském kraji dostupnější

Odbor sociálních věcí JMK pod vedením pirátské radní Jany Leitnerové spolu s Odborem regionálního rozvoje vyhlásil nový dotační program na projektové práce a výstavbu dostupného bezbariérového bydlení pro seniory a další skupiny obyvatel. V letošním roce je v něm vyčleněno celkem 30 milionů korun, z toho 5 milionů na projekty a 25 milionů na výstavbu.

Než se dostaneme k podstatě a podrobnostem programu, je potřeba uvést problém více do hloubky. Velmi často se objevují informace, že je v Jihomoravském kraji (a celkově v Česku) málo lůžek v pobytových zařízeních sociálních služeb. To je však obrovské zjednodušení složitého problému. Tím je dostupnost péče obecně. Dnes jsou rodiny často postaveny před nelehké rozhodnutí. Buď se někdo z nich vzdá práce (a často i osobního života) a zůstane doma pečovat o své blízké (ve většině případů jsou to ženy, ale o tom zase jindy) nebo si zažádají o umístění svého příbuzného do některé pobytové služby. Ta třetí možnost, tedy pečovat o své blízké doma s pomocí terénních pracovníků, je pro mnoho rodin správným kompromisem, bohužel však ne vždy dostupným. I proto se snažím od svého příchodu do vedení kraje více podporovat terénní služby, aby lidé mohli zůstat v rodině a komunitě.

Nicméně zpět k problému. Bohužel se občas děje to, že se bytová politika seniorů řeší tím, že se staví další a další pobytová zařízení sociálních služeb. A nejen krajské či městské, ale také soukromé – ostatně demografie je neúprosná a tvářit se, že se v sociálních službách netočí velká spousta peněz, nejde. Já osobně jsem toho názoru, že člověk, pokud je schopen a hlavně chce žít a dožít doma, musí mu to být umožněno. Je třeba mnohem více malometrážních bezbariérových bytů, ideálně s regulovaným nájemným, proto jsme se jako krajské vedení rozhodli, že podpoříme obce a města ve výstavbě bytů zvláštního určení, více známé je tento typ bydlení jako domov s pečovatelskou službou. Jde o bezbariérové byty určené pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tedy o lidi se zdravotním postižením či seniory, nicméně byty zvláštního určení mohou sloužit i jako startovací byty mladým rodinám nebo pomoct lidem bez domova.

Vedení kraje se rozhodlo v letošním roce spustit pilotní projekt a vyhlásit dotační program na projektové práce či přímo na investiční akce, tedy výstavbu. Celkem je vyčleněno 30 milionů korun, 5 milionů na projekty a 25 milionů na výstavbu. Mezi stanovené podmínky patří například to, že musí jít o projekt na minimálně 4 byty a také, že každý čtvrtý byt je určen pro jinou skupinu než jsou senioři. Slibujeme si od toho pomoc zejména pro malé obce či svazky obcí, pro které je investice do takových projektů složitá až nereálná a kde zároveň můžeme pomoci udržet obyvatele i ve chvíli, kdy již nemohou bydlet ve svém domě, ať už kvůli bariérám či zdravotnímu stavu. Dalším benefitem je, že takové byty s sebou nesou i možnost zaměstnat místní obyvatele, a to jak ve službách, tak v rámci péče o ty, kteří potřebují pomoc.

Pevně věřím, že tento dotační program obce a města využijí a pomohou svým obyvatelům žít a dožít tam, kde jsou zvyklí, mají své rodiny, přátele a komunitu.

Jana Leitnerová{:target="_blank"}, Radní pro rodinnou a sociální politiku

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.