Jana H. Leitnerová povede Piráty do krajských voleb

Jana H. Leitnerová povede Piráty do krajských voleb

Jana Leitnerová - pirátská lídryně do krajských voleb v roce 2024

Piráti z celé jižní Moravy zvolili současnou radní pro sociální a rodinnou politiku JMK jedničkou krajské kandidátky. Mezi její hlavní priority patří masivní rozvoj terénních služeb, podpora preventivních služeb a rozvoj sociálně zdravotní oblasti.

Rozvoj terénní péče a sociálně zdravotní oblasti prosazuje Jana Leitnerová v Jihomoravském kraji však už nyní. Díky ní také vznikla systémová podpora paliativní péče v pobytových sociálních zařízeních nebo došlo ke startu několika projektů na posílení a propojení týmů pro téma duševního zdraví.

„Témat k řešení je na kraji však samozřejmě více, ať už jde o připravenost kraje na klimatickou změnu, ochranu krajiny a půdy či rozvoj školství a regionů. Pevně věřím, že se Pirátům podaří ukázat, kolik práce na kraji odvedli a znovu dostaneme důvěru voličů podílet se na správě kraje,“ dodává Jana Leitnerová.

Držíme Janě palce, ať se příští rok Jihomoravský kraj dočká první hejtmanky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.