Dotace pro kulturu řešíme transparentně!

Dotace pro kulturu řešíme transparentně!

Podporujeme významné kulturní akce, které zviditelní Brno coby kulturní metropoli, a to jak na nadregionálním, tak mezinárodním poli. Doteď bylo na jejich realizaci přispíváno prostřednictvím individuálních dotací. To se však brzy změní.

„V souladu se schválenou strategií a akčním plánem kultury a kreativních odvětví jsme schválili záměr dotačního programu pro významné kulturní akce ve městě Brně, který v budoucnu z velké části nahradí individuální dotace. Abychom dali žadatelům prostor se na tuto zásadní změnu připravit, dohodli jsme se, že celý program odstartujeme až pro žádosti směřující k akcím v roce 2023. Pro přechodný rok 2022 jsme připraveni současným žadatelům poskytnout jednoleté individuální smlouvy s podmínkou zpřístupnění akcí odborným hodnotitelům, kteří tak budou mít možnost se s akcemi důkladně osobně seznámit, což pomůže objektivnosti jejich hodnocení. Jde nám především o kvalitu a transparentnost hodnocení,“ vysvětlil stávající situaci náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Individuální podpora se nejčastěji týká nejrůznějších festivalů. Účelem dotačního programu{:target="_blank"} tudíž není podpora celoroční činnosti subjektů, ale akcí, které pomáhají budování atraktivní značky Brna v oblasti kultury.

„Schválení záměru dotačního programu pro významné kulturní akce je dalším krokem pro větší transparentnost při nakládání s veřejnými prostředky, což je naším dlouhodobým cílem. Chceme tím minimalizovat tzv. individuální dotace, které na rozdíl od těch programových nemají oporu v odborném hodnocení a jejich podmínky jsou celkově méně přísné, přestože se zde často rozdělují větší částky. Jsem rád, že se nám o potřebnosti transparentnějšího přístupu podařilo přesvědčit i ostatní kolegy v radě. Dotační program vznikal participativně za přispění kulturní veřejnosti a zapracování připomínek samotných pořadatelů. Po dohodě s nimi jsme přistoupili na roční přechodné období, aby se nynější žadatelé i budoucí hodnotitelé mohli na tuto zásadní změnu dobře připravit,“ uvedl pirátský radní pro oblast kultury Marek Fišer{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.