Data o cyklodopravě budou integrovány do jedné aplikace

Data o cyklodopravě  budou integrovány do jedné aplikace

Dopravní data patří vždy ke klíčovým podkladům při plánování území města. U dopravních dat z oblasti automobilové nebo veřejné dopravy je zdrojů mnoho a jsou dlouhodobě vyhodnocována. Daleko složitější situace je u pěší a cyklodopravy, kde zatím neexistují ucelená data a statistiky pro celé území města a formy jejich měření se rychle vyvíjejí.

„U cyklodopravy se tento handicap podařilo částečně odstranit tím, že město Brno disponuje daty z už tradičních květnových kampaní „Do práce na kole“. Spolupráci se spolkem AutoMat, který kampaň v ČR organizuje, domluvil náš pirátský dopravní expert Marek Lahoda. Odbor dopravy zase spravuje množství cyklodektorů, které monitorují průjezdy cyklistů v reálném čase. Díky těmto získaným datům tak mohla unikátní alikace{:target="_blank"}, která poprvé dává ucelenější pohled na vytíženost jednotlivých ulic cyklisty,“ vysvětlil Tomáš Koláčný{:target="_blank"}, 2. náměstek primátorky.

Nejsilnější intenzity cyklistů jsou dlouhodobě na cyklostezkách a cyklotrasách kolem řeky Svratky a Svitavy. Zde se ovšem mísí dojížďka do práce s rekreačními vyjížďkami. Ve středu města jsou vytíženy nejvíce ulice Botanická, Kounicova a Lidická ze severu a Nové sady na jihu. Cyklistickou tepnou je i průjezd centrem přes Náměstí Svobody. Západní spojení s centrem zabezpečuje ulice Hlinky, z východu je to pak Cejl a Křenová. Velmi významným proudem cyklodopravy je pak směr ulicí Olomouckou k Černovické terase. Významné spojnice představují také ulice Královopolská v Žabovřeskách a ulice Křižíkova spojující MČ Brno-sever a MČ Královo Pole.

„Na většině z těchto páteřních ulic bohužel dodnes není vytvořená žádná infrastruktura, která by zde stovky cyklistů denně ochránila a motivovala k jejich využití i další. Právě proto na nich navrhujeme rychlá opatření formou cyklopruhů a v rámci chystaných rekonstrukcí prosazujeme vytvoření bezpečného prostoru formou cyklostezek,” říká pirátský zastupitel Marek Lahoda{:target="_blank"}, místopřeseda Komise dopravní RMB a člen představenstva městské společnosti Brněnské komunikace.

„V případě pěší chůze je zajímavým datovým zdrojem senzor pěší dopravy{:target="_blank"}, na hlavní brněnské třídě - na Masarykově ulici. Díky němu přibližně víme, kolik projde denně touto ulicí lidí. Například 11. 11. 2021, kdy byla na náměstí Svobody slavnost Svatomartinského vína, prošlo Masaryčkou o 10 tisíc chodců více než v jiný typický den,“ doplnil pirátský náměstek Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Měření intenzit pěší a cyklo dopravy bylo a je spojeno s mnoha obtížemi a vyplatí se proto kombinovat různé zdroje a přístupy k měření. Používání těchto moderních technologií a senzorů pro sběr a následné vyhodnocení dat je proto velkým vkladem do budoucna pro dobrou správu města.

<h1>Datové podklady k cyklointenzitě naleznete v následujících odkazech:</h1>

Aplikace o intenzitách cyklodopravy{:target="_blank"}

Senzor průchodu chodců{:target="_blank"}

Navrhovaná cykloopatření{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.