Cyklostezky napříč Brnem!

Cyklostezky napříč Brnem!

Opět se ukázalo, že skvělý projekt a hlas veřejnosti mají ve městě svou váhu. Díky participativnímu rozpočtu Dáme na vás se prosadily projekty cyklostezky Letenská lávka-Přístavní, Bystrc a cyklostezky Slatina-Líšeň.

Rada města Brna vybrala zhotovitele a schválila smlouvy o vypracování projektové dokumentace cyklostezek. První z uvedených vychází z projektu Pohodlný cyklopříjezd k přehradě.

„Počátek trasy je plánován u Letenské lávky, poté podél pravého břehu Svratky. Stezka bude dále pokračovat podjezdem pod silničním a tramvajovým mostem až k fotbalovému hřišti, před kterým odbočí podél tramvajové trati k ulici Přístavní. Tam trasa skončí,“ uvedl náš pirát a náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Druhá cyklostezka Slatina-Líšeň bude začínat na křižovatce ulic Hviezdoslavova a Mikulčická. Plán cyklostezky počítá s vybudováním nové lávky přes dálniční přivaděč Ostravská či vedením podél ulice Holzova po stávajícím mostě. Půjde o 2 + 2 pruhy a cyklostezku, také bude vybudován podchod pro pěší i cyklisty pod ulicí Holzova. Trasa bude pokračovat po ulici Horákovské, která by měla být šířkově upravena pro provoz cyklistů a vozidel, až ke křížení s ulicí Ondráčková, kde cyklostezka končí.

„Na řadě dalších projektů spolupracujeme také s Odborem dopravy magistrátu. V Bystrci má vzniknout nová lávka pro pěší a cyklisty při přestavbě problémové křižovatky u UniHobby. Na druhé straně města koordinujeme naše záměry na nové cyklostezky s plány ŘSD na výstavbu východního segmentu velkého městského okruhu. Naším cílem je v Brně vybudovat páteřní síť cyklostezek, aby se občané mohli po městě dopravovat snadno, rychle a hlavně bezpečně i na kole,” říká Marek Lahoda{:target="_blank"} , pirátský místopředseda Komise dopravní RMB.

Participativní rozpočet Dáme na vás právě v březnu spustil kampaň k ročníku 2021. Už 5. ročník PARO umožňuje Brňanům rozhodovat o 35 milionech, které poputují na realizaci nápadů z řad veřejnosti. Aktuálně se odehrává fáze, kde lidé mohou do 15. května navrhovat nápady pro Brno na www.damenavas.brno.cz a získat tak na každý z nich až tři miliony korun.

„Jsem rád, že plán nechat rozhodovat o budoucnosti Brna i běžné občany se podařil. Cílem Dáme na vás je ukázat lidem, že každý z nich má možnost rozhodnout o tom, jak se naloží s částí rozpočtu města Brna jako například budováním cyklostezek. Je to důkaz toho, že Brno se vydává cestou moderního a zdravého města!” dodal Tomáš Koláčný.

Tak co myslíte? Jaké další projekty by zlepšily budoucnost města? Navštivte webovou stránku damenavas.brno.cz{:target="_blank"} a navrhnite vlastní projekt!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.