Co se to děje ve vilách v Černých polích?

Co se to děje ve vilách v Černých polích?

Sejde se norský velvyslanec, radní pro kulturu a zástupci Ministerstva financí...V tomto případě se nejedná o vtip, ale o zahájení architektonického a designového sympozia “Zrození velkoměsta a životní styl dlouhého století”.

Ve vile Tugendhat se na začátku října uskutečnilo mezinárodní sympozium o důležitosti a významu brněnských vilových kolonií. Věnovalo se také chátrající Arnoldově vile, která nedávno získala dotaci 38,5 milionů korun z norských fondů na svou rozsáhlou rekonstrukci.

Brno tak mělo tu čest přivítat norského velvyslance Roberta Kvileho, který se uvedl perfektní češtinou. Přijeli i zástupci Ministerstva financí, a u všeho samozřejmě nechyběl ani náš radní pro kulturu Marek Fišer, jenž má ve své gesci i Muzeum města Brna, kterému byla právě Arnoldova vila svěřena ke správě a rekonstrukci.

„Do roku 2024 zde vznikne kulturně-společenské centrum dialogu s výstavními prostory a badatelnou pro vědeckou i laickou veřejnost. Chybět nebude ani archiv dokumentačního centra vily Tugendhat a výzkumu architektury 19.–21. století. A protože Arnoldova vila stojí v blízkosti vily Tugendhat i Löw-Beer, dojde i k propojení všech jejich zahrad čímž vznikne kulturní areál, kde se v estetickém celku prolne příroda, architektura i brněnská historie. Z tzv. brněnského vilového kvarteta, kam nyní patří kromě vily Tugendhat a Löw-Beer ještě vila Stiassni a Jurkovičova vila, a jehož význam přesahuje hranice města i České republiky, se tak s Arnoldovou vilou stane vilové kvinteto,” řekl Marek Fišer{:target="_blank"}.

Brno je svojí architekturou opravdu jedinečným městem, proto je důležité dbát na to, aby tato jedinečnost zůstala zachována a věděla o ní i laická veřejnost. Mezinárodní sympozium je jedno z takových kroků, proto jsme rádi, že jsme jej mohli hostit.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.