Chybějící dokumentace i prodej bytů za směšné ceny. Co tají královopolská koalice?

Chybějící dokumentace i prodej bytů za směšné ceny. Co tají královopolská koalice?

Na středečním jednání Zastupitelstva městské části Královo Pole jsme projednávali několik sporných bodů, které v nás vyvolávají obavy. Sepsali jsme proto tento komentář s cílem přiblížit vám aktuální situaci v Králově Poli.

<h1>Chybějící záměr</h1>

Rada předložila zastupitelstvu souhlas s prodejem parcely č. 1205 k.ú. Královo Pole společnosti Kénig Haus, a.s. na základě územní studie od SENNA ARCHITEKTI, s.r.o. Ta měla obsahovat investiční záměr úpravy ulice Veleslavínova. Tato studie nám však nebyla nikdy předložena. Na zasedání zastupitelstva nedokázal radní Šolc, ani starostka Karasová vysvětlit, jak hodlá společnost Kénig Haus se získanou parcelou naložit.

Tento bod jsme z důvodu chybějící dokumentace navrhli stáhnout z jednání zastupitelstva, dokud nedojde k předložení zmiňované studie. Koalice nás ignorovala a prodej odhlasovala.

<h1>Nevýhodný prodej bytů</h1>

Dalším sporným bodem byl prodej městských bytů. Koalice odhlasovala rozprodání 31 bytů na ulici Pešinova, a to za velmi nevýhodných podmínek. Prodejní cena, za kterou chce městská část byty prodat, je cca 44.000 Kč/m2. Tato částka se ani zdaleka neblíží obvyklé prodejní ceně bytů v naší městské části. Uvolněné byty v tomto domě se navíc rada rozhodla prodat formou nabídkového řízení, tzv. obálkovou metodou.

Paní Karasová prodej obhajuje tím, že není v zájmu městské části být ve společenství vlastníků jednotek (SVJ). Toto tvrzení je z mého pohledu velice zavádějící. Pokud je z celku 32 bytů prodán pouze jeden byt, tak se SVJ zakládat nemusí. Zákon stanovuje povinnost založit SVJ pouze tehdy, když je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků. To znamená, že tento argument vedení městské části je přinejmenším lichý, pokud ne přímo lživý. Proč se současná koalice v Králově poli snaží zbavit městských bytů s podivným odůvodněním a za podezřele nízké ceny?

Prodej se táhne již od roku 2018, kdy byla vybrána firma na rozprodej těchto městských bytů. Již tendr na výběr firmy byl vyšetřován ÚOHS, v té době byl prodán jednom jeden jediný byt. Druhý byt k prodeji byl koalici umožněn v prosinci 2020, a to shodou okolností bratrovi místostarosty Šolce. Abychom byli féroví je nutno říci, že pan místostarosta se při hlasování v této věci zdržel. Deklaroval svůj střet zájmů, a to jak v radě MČ, tak na zastupitelstvu.

Jako Piráti dlouhodobě bojujeme proti zbytečnému a nevýhodnému prodeji obecních nemovitostí. Když se radnice, městská část nebo město rozhodne prodat nějakou ze svých nemovitostí, tak by to mělo být co možná nejvíc transparentně - například formou otevřené dražby. V elektronické dražbě bývají prodeje majetku prokazatelně výnosnější a transparentnější. Podobný postup se uplatňuje například v městské části Brno - střed, kde se daří opakovaně prodávat byty nad obvyklou tržní cenu.

<h1>Prominutí části pokuty</h1>

Dalším zvláštním bodem jednání bylo výrazné snížení smluvní pokuty firmě BauSystem CZ s.r.o. za nedodržení termínu. Koalice navrhovala snížit smluvní pokutu, a to ze 192 000 Kč na 38 828 Kč. Tento návrh byl odůvodněn především nedodáním odpovídajících certifikátů k nainstalovaným herním prvkům subdodavatelskou firmou. Nedává smysl, aby byl špatný výběr spolupracující firmy důvodem k nenaplnění smlouvy a vyměření sankcí.

Jako Piráti jsme navrhli alespoň postoupení pohledávky případné smluvní pokuty od subdodavatele firmy BauSystem CZ s.r.o. na městskou část Královo Pole.

Co na to starostka Karasová? Nejdříve námi navrhované řešení odmítla jako nerealizovatelné, pak původní návrh podpořila slovy, že nemá právnické vzdělání a používá jenom selský rozum, což ovšem nelze brát jako dostatečné odůvodnění. Je tento postup v souladu s péči řádného hospodáře? Jednalo by vedení naší radnice stejně při stavbě vlastního domu?

Naštěstí se nám tento bod podařilo stáhnout z jednání zastupitelstva a budeme se tímto případem i nadále zabývat.

<h1>Netransparentní radnice</h1>

Dlouhodobým problémem koalice je také nedostatečné informování zastupitelů. To se opakovalo i na středečním zastupitelstvu, kdy u několika bodů nebyly dodány důvodové zprávy, které by vysvětlovaly návrh usnesení. Opakovaně upozorňujeme, že zastupitelé musí mít kompletní informace, aby mohli hlasovat informovaně a zodpovědně.

Na jiných radnicích města Brna je běžnou praxí dodat všechny materiály několik dní před jednáním zastupitelstva. Proč bychom nemohli aplikovat dobrou praxi i v Králově Poli? Brání tomu lenost, neznalost či úmysl?

Dlouhodobě také prosazujeme jmenovité hlasování jednotlivých radních a zastupitelů. Zatím neúspěšně. Každý volič má podle nás právo vědět, jak jeho volení zástupci hlasují. Proč se vedení radnice brání větší otevřenosti? Co chce koalice tajit?

Miroslav Bárta{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.