Cena za krajinu 2021!

Cena za krajinu 2021!

Na začátku byla vaše myšlenka - podpořit jihomoravskou krajinu v boji s klimatickými změnami pomocí rozvoje krajinných prvků. Úspěšný dotační program již existoval. Jediné, co ještě chybělo, bylo ocenění, kterým bychom vám za tuto práci a inspiraci mnoha dalších poděkovali.

A tak vznikla soutěž nejlepších environmentálních projektů „Cena za krajinu”. Doputovalo k nám hned 43 projektů, z nichž je většina rozeseta po celém kraji. Projekty pomáhají navrátit jihomoravské přírodě rovnováhu. Budují a udržují nové a stávající vodní plochy. Snaží se bojovat s erozí půdy vlivem přetrvávajícího sucha. Staví mokřady, remízky. Vysazují zeleň, stromy, keře a mnoho dalšího.

Do tvorby pravidel soutěže a rovněž do hodnocení projektů jsme zapojili odbornou veřejnost s potřebnými zkušenostmi. Tým je složen ze dvou zástupců Mendelovy univerzity, dvou členů Nadace Partnerství, dvou zástupců krajských odborů a taky mě, jako předsedy hodnotící komise z pozice náměstka pro životní prostředí.

Na začátku jsme vůbec jsme nevěděli, jestli se někdo přihlásí a nakonec budeme hodnotit 43 rozličných projektů! Paleta typů jednotlivých počinů je opravdu pestrá. Teď musíme vybrat 10 projektů, které postoupí do pomyslné top 10. Z těchto bude moci veřejnost vybrat a ocenit jeden projekt pomocí sms hlasování. Z těchto 10 projektů vybereme jako hodnotící komise také nejlepší 3. Všichni 4 vítězové budou finančně odměněni. 1.místo dostane 100.000,- Kč, 2.místo 50.000,- Kč, 3.místo 30.000,- Kč a za cenu veřejnosti je 50.000,- Kč.

Věřím, že vybereme ty nejlepší a že to podnítí zájem o realizování prvků v krajině, které pomáhají zmírnit negativní vlivy klimatické změny a tím zlepšují životní prostředí a krajinu, ve kterých žijeme.

SMS hlasování bude spuštěno již za čtrnáct dní - 17.1. Začátkem února budeme znát vítěze. Samotné vyhlášení proběhne nejpozději do konce března. Pokud to epidemická situace dovolí, určitě se budete moci na svého vítězného favorita přijít podívat osobně na krajský úřad!

Příroda vám děkuje a já také! Lukáš Dubec{:target="_blank"}

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.