Brno zaostřilo na běloruské umělce!

Brno zaostřilo na běloruské umělce!

Patnáct spisovatelů a spisovatelek se 27. září setkalo na Špilberku s pirátským radním pro oblast kultury Markem Fišerem. Stalo se tak v rámci projektu Zaostřeno na Bělorusko, za kterým stojí Ambasáda nezávislé běloruské kultury.

Projekt se do Brna přestěhoval z Prahy. Tam se umělci představili na knižním veletrhu Svět knihy, kde strávili tři dny. V Brně je čekal pestrý program: literáti se prezentovali na Maratonu autorského čtení a v Alžbětinské scéně divadla Husa na provázku se uskutečnila vernisáž cyklu fotografií nazvaného Náměstí Změn.

Akce se setkala s nadšeným hodnocením diváků. „Jsem velmi rád, že se lidé v Brně mohli více seznámit s běloruskou kulturou. Projekt Zaostřeno na Bělorusko/Visegrad focus: Belarus byl jedním z projektů pod taktovkou Ambasády nezávislé běloruské kultury, kterou jsme v Brně ve spolupráci s Centrem experimentálního divadla zřídili loni v listopadu. Od jejího začátku se snažíme podporovat běloruské občany a zvláště umělce, kteří si procházejí složitými časy,“ uvedl náš radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

Cyklus Náměstí Změn vytvořil umělec Jauhen Atcecki jako neuzavřený, časosběrný fotografický dokument jednoho místa v Minsku, kde se tamější obyvatelé začali spontánně setkávat a demonstrovat proti současným nedemokratickým praktikám běloruské vlády. Podobných míst vzniklo napříč Běloruskem několik.

V kině Scala pak měli diváci možnost spatřit film Kuráž. Bělorusko prožívá těžké časy, vytrvalost a odvaha tisíců protestujících je zkoušena stejně vytrvalým státním zatýkáním. Země se dostává na rozcestí a stává se jevištěm, v němž je každý donucen zaujmout roli v zápase o vše. O lektorský úvod k tomuto německo-běloruskému koprodukčnímu filmu se postaral novinář a filmový kritik Maxim Žbankov.

Přestože nám není Bělorusko příliš vzdálené geograficky, víme o něm jen velmi málo. Proto byla tato návštěva běloruských umělců jedinečnou příležitostí k seznámení se s běloruskou kulturou. Věříme, že podobně jako v Brně dokáží umělci oslovit i publikum na dalších místech, kam mají namířeno.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.