Brno zabojuje o titul Evropského hlavního města kultury

Brno zabojuje o titul Evropského hlavního města kultury

Evropské hlavní město kultury. To je titul, kterým by se již v roce 2028 mohla pyšnit jihomoravská metropole. Brno se připravuje na účast v soutěži, která by do města mohla přivést - kromě uvedeného prestižního titulu - i zvýšený zájem turistů, nové pracovní příležitosti, vylepšení kulturní infrastruktury, a v neposlední řadě také výhru v hodnotě 1,5 milionu eur.

„Piráti dlouhodobě podporují rozvoj špičkové kultury v Brně. Ať už se jedná o projekt vybudování Janáčkova kulturního centra{:target="_blank"}, podporu spolupráce mezi kreativci a firmami v rámci kreativních voucherů, nebo například podporu obnovy kulturních památek,” říká náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

„V této soutěži je nutné brát kulturu v tom nejširším smyslu slova, tedy kulturu samotného života ve městě. Je potřeba definovat potřeby města, nebát se zaměřit i na jeho slabé stránky a vytvořit strategii, která by pomohla celému městu posunout se zase o kus dál,” říká brněnský radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

Každý projekt je posuzován na základě několika kritérií. Předpokladem úspěšnosti je například výjimečnost projektu a důraz je kladen i na evropský a dlouhodobý aspekt. To znamená, že by projekt měl podporovat nadnárodní spolupráci a zároveň být udržitelný. Na přípravách a realizaci by se také měla podílet co nejširší veřejnost. Nezbytná bude také součinnost Ministerstva kultury.

Kandidaturu bude organizačně zaštiťovat Turistické informační centrum. Společně s Odborem kultury nyní sestavuje tým, který připraví podklady pro kandidaturu a bude ji po celou dobu organizačně zaštiťovat. Ten následně také zpracuje přihlášku do soutěže, kterou je potřeba podat do 1. září příštího roku. O titul mezi sebou bojují vždy města v rámci jedné země, soupeři Brna budou pravděpodobně České Budějovice, Liberec nebo Broumov.

„Budeme sice soupeři, ale bude bezpodmínečně nutné se také spojit s cílem získat pro vítěze adekvátní finanční prostředky ze státního rozpočtu. Například Slováci uvolnili na podporu vítězné kandidatury 20 milionů eur,” objasňuje Marek Fišer{:target="_blank"}.

Do hloubky se budeme tématu Evropského hlavního města kultury zabývat na setkání Brněnského kulturního parlamentu{:target="_blank"}, kam vás srdečně zveme. V Kreativním hubu KUMST proběhnou přednášky a panelové debaty. Přijďte si poslechnout zkušenosti Brna i měst, která se v minulosti kandidatury zúčastnila, zahraničních expertů a dalších hráčů. Můžete zaslat i své vlastní tipy pro témata kandidatury.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.