Brno požádá o 600 milionů na Janáčkovo kulturní centrum

Brno požádá o 600 milionů na Janáčkovo kulturní centrum

Zastupitelé města Brna dnes odsouhlasili podání žádosti o dotaci na projekt „Janáčkovo kulturní centrum“. Město bude moci díky souhlasu čerpat finanční podporu v rámci výzvy Ministerstva kultury. První diváci by mohli navštívit zbrusu nové centrum již koncem roku 2024.

Hlavním cílem projektu je vybudování důstojného zázemí pro Brněnskou filharmonii, které má šanci pozvednout prestiž Brna a celého Jihomoravského kraje na kulturní centrum střední Evropy.

„Janáčkovo kulturní centrum je naší nejdůležitější investicí do oblasti kultury za poslední dekádu. Dnešní souhlas s podáním žádosti o dotaci je dalším velkým krokem pro Brno. Na financování projektu Janáčkova kulturního centra se bude spolupodílet i Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury ČR. Díky finanční podpoře státu a kraje ještě letos zahájíme výběr dodavatele stavby.“ říká o projektu pirátský náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Jak pokračuje celý projekt?

Projekt Janáčkova kulturního centra se začal realizovat již v roce 2015 a byl rozdělen na 2 etapy. První z nich je v současné době téměř dokončena. V jejím rámci byly vybudovány třípodlažní podzemní garáže se 191 parkovacími místy a bude také obnoven pavilon ve vnitrobloku. Předmětem 2. etapy je vybudování šesti nadzemních podlaží budovy Janáčkova kulturního centra, včetně nového koncertního sálu špičkových akustických parametrů. Janáčkovo kulturní centrum se také využitím podzemních prostor propojí s Besedním domem.

„Janáčkovo kulturní centrum nabídne zbrusu nový koncertní sál špičkové úrovně pro Filharmonii Brno. Právě v těchto dnech se model postupně převáží do Brna, na výstavišti budou pod vedením týmu světového akustika Yasuhisu Toyoty probíhat závěrečná akustická měření na miniaturním modelu sálu“, říká radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}

Druhá etapa byla zahájena už v roce 2016 vypsáním soutěže na zhotovitele samotné dokumentace pro výstavbu nadzemního objektu. Záměrem je také realizovat okolí samotného koncertního sálu.

„Aktuálně máme pravomocné stavební povolení a zpracováváme projektové dokumentace pro výběr zhotovitele. Také se úspěšně dokončuje akustický model sálu a je zhotovena potřebná dokumentace pro výběrové řízení na varhany,” dodává Koláčný.

Kolik to ale bude stát?

Celkové výdaje na realizaci projektu se odhadují ve výši 1 997 263 000 Kč. Dotace z národního programu se předpokládá ve výši 600 000 000 Kč. Realizace projektu bude financována z více zdrojů dle podepsaného Memoranda z roku 2016 o spolufinancování mezi Ministerstvem kultury, Jihomoravským krajem a městem Brnem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.