Brno inspiruje Evropu

9. února 2021
Brno inspiruje Evropu

Brněnský projekt zaměřující se na integraci cizinců byl zařazen do brožury Sociální inovace a je tak mezi top 27 inspirativními iniciativami v Evropě. Projekt už několik let usnadňuje život zahraničním obyvatelům města.

Projektu interkulturních pracovníků (IKP) si všimla Evropská komise a zařadila jej do brožury Sociální inovace: top 27 inspirativních iniciativ v Evropě. Za každý členský stát EU je vybrán jeden projekt a Českou republiku letos reprezentuje právě brněnský IKP. Projekt se ještě před zařazením do top 27 dostal do databáze 100 nejlepších příkladů dobré praxe{:target="_blank"}, které jsou zveřejněny na webu Evropské komise. Obojí představuje obrovský úspěch, na který jsme pyšní zejména proto, že právě brněnský přístup k integraci cizinců reprezentuje ČR jako příklad dobré praxe.

„V Brně žije přes 26 tisíc cizinců, kteří nemluví česky. Jsem rád, že jdeme v jejich integraci příkladem, čehož si nyní všimla i Evropská komise,“ uvedl předseda výboru pro národnostní menšiny a poradního orgánu Rady města Brna pro otázky integrace cizinců a pirátský zastupitel Marek Fišer.

Projekt interkulturních pracovníků pomáhá obyvatelům pocházejícím ze zahraničí s orientací v tuzemských zákonech a pravidlech již několik let. Specializuje se na šest jazykových skupin, které jsou v Brně nejpočetnější - vietnamština, ruština, ukrajinština, rumunština, moldavština a arabština. O zahraniční obyvatele města se stará tým čtyř pracovníků, z nichž většina z některé z těchto komunit pochází. Pracovníci tak dobře ovládají jazyk a znají i odlišné kulturní zvyklosti. Je pro ně tedy snazší předejít případným konfliktům a nedorozuměním a tvoří tak most mezi oběma stranami.

Pracovníci klienty aktivně vyhledávají v rámci terénní práce. Následně je kontaktují přes sociální sítě nebo přes známé osoby v dané komunitě, které tím často výrazně zjednoduší další komunikaci. S klienty pak řeší to, co potřebují, případně jim také nabízí kontakty na různé úřady a pracoviště nebo konkrétní pomoc při jejich návštěvě. Projekt tak napomáhá jejich integraci do každodenního brněnského života.

„Projekt interkulturních pracovníků je jedním z úspěchů města, na který můžeme být patřičně pyšní. Díky IKP se nám daří efektivně integrovat cizince a naplno využívat jejich potenciál. Mobilita za účelem práce už není jenom otázka dělníků a pomáhajících profesí. Brno je nepochybně atraktivním místem pro život i pro vzdělané a vysoce kvalifikované cizince. Zařazení IKP do brožury Evropské komise je pro nás důkazem, že jdeme správnou cestou,“ uzavřel náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.