Brno a Jihomoravský kraj budou ještě chytřejší – s umělou inteligencí!

Brno a Jihomoravský kraj budou ještě chytřejší – s umělou inteligencí!

Technologie se posouvají nezastavitelně vpřed. I správa měst musí jít s dobou. Novým trendem je výzkum využití AI – artificial intelligence (umělé inteligence). O budoucnost AI se v Brně stará platforma Brno AI, ke které letos míří více financí.

Přechod, který sám pozná když jde po něm slepec či lampa, která zhasne v případě, že v okolí je málo lidí. Zatím hudba budoucnosti, avšak v Brně budou podobné věci v blízké době realitou.

„Platforma Brno.AI je otevřenou komunitou věnující se tématu umělé inteligence. Hlavním úkolem této platformy je podpora výzkumu, vývoje a aplikace umělé inteligence v Brně a Jihomoravském kraji. Konkrétními cíli jsou nejen vytvoření a podpora ekosystému, vzdělávání a publicity, ale i propojování jednotlivých subjektů a aplikace AI v dalších doménách. V následujících letech se předpokládá další rozvoj platformy především v oblasti networkingu, vzdělávání a motivace dětí a mládeže,“ popsal náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"}.

Brno AI má kromě výzkumu za úkol informovat o umělé inteligenci veřejnost a propojovat experty z různých oborů k diskuzi ohledně využití umělé inteligence. Projekt vznikl v roce 2020 a měl 200 zakládajících členů. Dnes jich má spolek okolo 500 - jedná se o obohacení členské základny zástupci z přibližně 50 firem. Její plány jsou dané až do roku 2023 – prioritou bude osvěta, práce s mládeží, a vytvoření největší sítě lidí, kteří mají potenciál výzkumu AI co nabídnout.

A jakou roli v tomto hrají Piráti? Piráti hrají v tomto projektu velkou roli. Projekt Brno.AI je totiž realizován ve spolupráci s JIC a pirátským radním Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, IT a inovace Jiřím Hlavenkou{:target="_blank"} . Navíc náš náměstek primátorky Tomáš Koláčný{:target="_blank"} prosadil nezbytnou podporu této platformy. Celková výše podpory bude činit 165 000 Kč, a jedná se tak o jednu šestinu celkového rozpočtu projektu pro rok 2021. Na zbytku financování se podílí Masarykova univerzita, Vysoké učení technické, Jihomoravský kraj a další partneři z regionu.

„Budujeme špičkovou programátorskou komunitu, propojujeme univerzitní výzkum s firemní praxí, a s potřebami veřejné sféry. Umělá inteligence a příbuzná témata (například analýza velkých dat) patří mezi poptávané, komerčně i výzkumně významná témata v oblasti informačních technologií. V budoucnosti to budou témata doslova stěžejní. Musíme být na budoucnost připraveni!“ uzavřel Jiří Hlavenka{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.