Bojujeme proti zneužívání obecních bytů!

10. března 2022
Bojujeme proti zneužívání obecních bytů!

Téma obecních bytů je na pořadu dne stále. Napříč volebními okrsky, nehledí na to kdo je zrovna členem zastupitelstva a jaký je vývoj realitního trhu. Na to, aby byly obecní byty přidělovány opravdu těm, kteří na ně mají nárok, dohlíží bytová komise, kde nás zástupuje Lenka Brodzáková. Obecní byty se ovšem, díky podnětům občanů, dostaly i do hledáčku kontrolního výboru, jehož předsedkyní je naše zastupitelka Monika Lukášová Spilková.

<h1>Co nás trápí?</h1>

Trápí nas, že někteří lidé v motivačních dopisech, na jejichž základě bytová komise byty přiděluje, lžou. Tyto lži mohou vést k přidělení bytů osobám, které by ně za normálních okolností neměli nárok. Není totiž v možnostech bytových komisařů, při tak velkém počtu žádostí o obecní byty, podrobně ověřit všechny údaje z takových dopisů.

První případ - Rodina s částečně imobilní malou dcerkou, druhým dítětem na cestě, starající se o malou neteř své onkologicky nemocné sestry, bydlící dle jejich tvrzení v malém pokoji u rodičů.

Druhý podnět - Při prodlužování smlouvy doputoval členům bytové komise smutný e-mail, v němž matka nájemnice tvrdila, že jej paní neužívá, protože je v psychicky špatném stavu a bydlí dočasně u rodičů, což je možno doložit lékařskou zprávou.

Realita? V prvním případě si jedna z bytových komisařek našla čas na rešerši a z profilu žadatelky na sociálních sítích zjistila, že popsaný příběh je pravděpodobně smyšlený. Bytová komise v dobře víře přidělila byt v pěkné lokalitě mladé rodině v nesnadné situaci. Mělo jít o rodinu s částečně imobilní malou dcerkou, druhým dítětem na cestě, starající se o malou neteř své onkologicky nemocné sestry, bydlící dle jejich tvrzení v malém pokoji u rodičů. Výsledek rešerše ukázal, že informace o smutných skutečnostech jsou pravděpodobně vylhané, jelikož žadatelka na sociálních sítích detailně sdílela svůj rodinný život. Z dostupných podkladů bylo zřejmé, že její dcera je zdravá, paní není těhotná, rodina bydlí v bytě a další detaily. Na základě těchto jsme vyzvali žadatele o prokázání jejich nelehké situace, což se nepodařilo. Byt tak poputuje znovu na úřední desku.

Podobných případů, které si zahrávají s důvěrou v celý systém přidělování bytů, bychom nalezli mnoho.

<h1>Co chceme?</h1>
  1. Je třeba využívat bodové ohodnocení jako závazné a nerozhodovat pouze podle subjektivních kritérií (dopisy).

  2. Pokud mají motivační dopisy hrát nějakou roli, tak budeme prosazovat, aby tvrzení v nich museli žadatelé, pokud byt vyhrají, doložit. Věříme, že to odradí ty, kteří chtějí zneužít důvěru komisařů.

  3. Dále by bylo vhodné brát reálně v potaz počet let žadatele v evidenci a počet jeho žádostí v minulosti.

  4. Je třeba najít politickou shodu nad úpravou procesu přidělování a užívání tak, abychom mohli všichni s čistým svědomím označit postup samosprávy za transparentní a předvídatelný pro občany!

Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph. D.{:target="_blank"}, předsedkyně kontrolního výboru ZMČ BS

Mgr. Lenka Brodzáková{:target="_blank"}, členka komise bytové RMČ BS

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.