Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D.

Monika Spilková (* 11. ledna 1987 v Brně) je členkou krajského sdružení Pirátů v Jihomoravském kraji a místního sdružení Brno.

Je absolventkou Právnické fakulty MU, a to specializací Právo a podnikání, Mezinárodní obchod a Právní vztahy k nemovitostem a také Filozofické fakulty MU, kde v současné době dokončuje doktorské studium na katedře Dějin umění, specializuje se na fotografii. Ve svých publikacích se věnovala tématu graffiti a street artu z pohledu uměleckohistorického a legislativního, zejména situaci po zavedení tzv. sprejerského paragrafu, dále etickým otázkám zobrazení osob v dokumentární a žurnalistické fotografii i problematice zpravodajské a umělecké licence v kontrastu svobody projevu na straně jedné a ochraně osobnosti na straně druhé. Ve své dizertační práci se zaměřila na českou dokumentární fotografii.

Jako OSVČ se věnuje grafice a fotografii, v současné době zejména postprodukci snímků, dále několik let provozuje v Brně malou vinárnu.

V rámci svých aktivit v Pirátské straně se chce věnovat zejména problematice podnikání a neveselé legislativní i praktické situaci, v níž se podnikatelé v současné době nacházejí, a to jak na komunální, tak celostátní úrovni. Konkrétně se hlouběji zajímá o komplikace spojené s novelou vinařského zákona, obecně dále o téma omezování svobody podnikání, daňové otázky či povinnou evidenci tržeb, nebo o fenomén zneužívání zajišťovacích příkazů současnou finanční správou. Chladnou ji nenechává ani problematika autorských práv a subjektů, pověřených k výběru výpalného, přičemž se jí samotné podařilo ve své provozovně vyhrát souboj s Intergramem a získat posvěcení pro licenci Jamendo. Obrátit se na ni ale můžete s jakoukoliv komplikací či šikanou v podnikatelské sféře ve všech oborech. Vzhledem ke svému letitému zájmu o výtvarné umění se má v plánu věnovat také tématům z kultury.

Mimo pracovní úkoly svůj čas nejraději věnuje senzorické analýze vína, nejlépe v dobré společnosti, cestování v co největší možné míře a politickým diskuzím, ideálně pak kombinaci těchto aktivit. V Brně také často sportuje a navštěvuje výstavy a kina.

Má ráda suché Ryzlinky, jízdu na skútru a Davida Bowieho.

Navrhni úpravu