Aktuality z Rady města Brna: kultura v létě, architektonický návrh podoby náměstí Míru, ale i studie městského prostředí v době pandemie

Aktuality z Rady města Brna: kultura v létě, architektonický návrh podoby náměstí Míru, ale i studie městského prostředí v době pandemie

Přinášíme vám shrnutí těch nejzajímavějších bodů, které dnes projednávala Rada města Brna. O mnohá témata se zasadili naši radní, kteří již nyní pracují na podkladech pro následující schůzi.

<h2>Návrat kultury do ulic Brna</h2>

Brňané se v letních měsících mohou navzdory covidové situaci těšit na bohatý kulturní program{:target="_blank"}. Rada města dnes podpořila čtyři letní open air projekty. O hudbu v brněnských ulicích se postará projekt BRNO ŽIVĚ, nezávislá divadla se představí hned na třech letních scénách. Divadlo Bolka Polívky postaví své jeviště na Kraví hoře, INDUSTRA chystá svoji OPEN STAGE v areálu Nové Zbrojovky a BuranTeatr představí svůj projekt Error 404 v areálu minigolfu v Kounicově ulici.

„Společenský život se za doby covidu přesunul především k obrazovkám, ale ani sebekvalitnější stream nám nezajistí kulturní zážitek tak, jak ho zažíváme na vlastní kůži. Na druhou stranu, i pro divadelníky, herce, zpěváky nebo jiné performery je neskutečně těžké hrát pro prázdná sedadla. Živá kultura je mikrokosmos sám o sobě a interakce mezi jevištěm a hledištěm je naprosto nenahraditelná. Vznik nových kulturních platforem pod širým nebem vnímám jako jedinečný krok k tomu být spolu a zároveň udělat všechno co můžeme k dodržení hygienických zásad,“ uvedl náš radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

<h2>Knihovna Milana Kundery v jeho rodném městě</h2>

Radní na svém jednání doporučili zastupitelstvu schválit memorandum{:target="_blank"} o záměru vytvořit Knihovnu Milana Kundery. Moravské zemská knihova již nyní pracuje na převzetí kompletní knihovny a archivu Milana Kundery ze zahraničí. Následně pořídí jejich soupis včetně katalogizace a ve svých prostorách vybuduje pro tuto významnou sbírku zázemí v samostatné studovně. Čtenářům pak bude archivní materiál přístupný i v digitální podobě.

„Brno si velice váží toho, že je rodištěm nejslavnějšího a nejúspěšnějšího žijícího spisovatele českého původu, což dalo mimo jiné najevo tím, že mu v roce 2009 udělilo čestné občanství. Nyní bude usilovat o to, aby se Knihovna Milana Kundery stala základem pro kulturní značku, pod níž se, kromě prezentace samotné sbírky, budou pořádat autorská čtení, debaty se spisovateli nebo odborné diskuse o české i světové literatuře a kultuře. Chceme světu ukázat, že jsme Kunderovo město a že jsme na to náležitě hrdí,“ nastínil Tomáš Koláčny{:target="_blank"}.

„Město prostřednictvím memoranda deklaruje, že je připraveno provoz knihovny a archivu Milana Kundery v prostorách Moravské zemské knihovny finančně a odborně podporovat. Jakmile tedy knihovna zahájí činnost, bude jako poradní orgán ředitele Moravské zemské knihovny zřízena dramaturgická rada, jejímž členem bude i zástupce města. Rada se bude podílet především na přípravě aktivit pod hlavičkou Kunderovy knihovny,” doplnil radní pro kulturu Marek Fišer{:target="_blank"}.

<h2>Začíná sociologický průzkum, jak funguje městské prostředí v době pandemie</h2>

V uplynulých měsících se objevilo mnoho studií, které zkoumaly dopady epidemické situace na život jedinců, rodin i celé společnosti. Stále však mezi nimi chybí zásadní výzkum o vlivu nových životních návyků na celkové městské prostředí. Město Brno se proto rozhodlo provést sociologický výzkum{:target="_blank"} ve spolupráci se společností AUGUR Consulting, s.r.o., který se zaměří na otázky spojené s oblastí mobily a přepravy, využití veřejných prostranství, proměny ve využívání lokální infrastruktury a proměny způsobů trávení volného času.

„Chtěli bychom vědět, jak pandemie změnila život obyvatelům Brna a jak může město v podobných případech obyvatelům zjednodušit život. Reprezentativní sociologický průzkum mezi obyvateli města Brna staršími 18 let bude probíhat tzv. face to face a spektrum otázek je zaměřeno na ověření konceptu města krátkých vzdáleností, na využívání města “venku“ a aktivní formy mobility. Zároveň je výzkum doplněn o aktuální otázky týkající se participace obyvatel v projektu Dáme na vás,“ přiblížil náměstek Koláčny{:target="_blank"}.

<h2>Podpora dalšího ročníku Brno Ph.D. Talent</h2>

Brněnští radní dnes doporučili zastupitelům schválit finanční podporu dalšího ročníku Brno Ph.D Talent{:target="_blank"} v podobě individuální dotace ve výši 9 000 000 Kč. O účast v programu je každoročně velký zájem a v letošním ročníku se očekává příjem až dvou set přihlášek, z nichž odborná komise vybere pouze 25 nejlepších. Brno Ph.D. Talent, obdobně jako projekt URBANIA, naplňuje hodnoty a cíle Strategie #brno2050 a je součástí akčního plánu Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje v rozmezí let 2021 až 2027.

„Hlavními cíli stipendijního programu Brno Ph.D. Talent je motivovat a podporovat talentované studenty k doktorskému studiu, podpořit rozvoj jejich schopností v oblasti strategického řízení výzkumu pomocí programu kariérního rozvoje a vytvořit komunitu aktivních mladých vědců, kteří v Brně budou pokračovat ve své kariéře. Ocenění studenti se připojí do skupiny excelentních výzkumníků, jejichž objevy přispívají k vizitce Brna jako města vědy, výzkumu a inovací,” dodal Tomáš Koláčny{:target="_blank"}.

<h2>Známe vítěze urbanisticko-architektonické soutěže o budoucí podobu náměstí Míru</h2>

Posledním významným bodem jednání Rady města Brna{:target="_blank"} bylo seznámení se s výsledky urbanisticko-architektonické soutěže možných podob proměny náměstí Míru, které podle obyvatel, studentů i radních v současné době neplní svou funkci. Výsledky soutěže si můžete prohlédnout zde{:target="_blank"}, nebo od druhé poloviny června na výstavě v brněnském Urban centru vedle Staré radnice.

„Vítězný návrh vymezuje prostor centrálního náměstí pomocí městského parku a kolonády, která nově propojuje náměstí se vstupem do parku Kraví Hora. Ve studii je taktéž zanesena úprava zázemí pro aktivity na Kraví Hoře. Z jižní strany dotváří náměstí polyfunkční dům s obchody a službami v přízemí a s komunitním centrem se sálem a klubovnami. Součástí polyfunkčního domu jsou byty, z nich převážná část bude ve vlastnictví města a bude sloužit pro rodiče samoživitele, seniory, handicapované i jako startovací byty,“ uzavřel Tomáš Koláčny{:target="_blank"}.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.