Zbyněk Pokorný

Zbyněk Pokorný narozen v roce 1973 v Boskovicích vystudoval SPŠ strojírenskou v Jedovnicích, poté pracoval v několika strojírenských firmách a má za sebou také několikaletý pobyt v ostatních zemích EU. Posledních 13 let pracuje jako učitel a překladatel anglického jazyka. Rozhodl se kandidovat za Pirátskou stranu v Blansku, protože pirátský program je mu blízký svým důrazem na transparentnost, schopností vnést novou politickou kulturu a vrátit občanům důvěru v jimi volené zástupce.

Je především pro zjednodušení života občanů efektivním e-governmentem, zákonných norem tak, aby byly srozumitelné občanům a nebyly zneužitelné jednotlivci, lobbistickými skupinami nebo premiérem této země. Dále pro maximální transparentnost státních úřadů na komunální i celostátní úrovni, větší osobní i trestní zodpovědnost volených zastupitelů, urychlené řešení degradace zemědělské a lesní půdy způsobené jejím bezohledným využíváním, bezpečnostní politiku státu zaměřenou na hranice ČR a dalších států EU, ukončení vojenských misí neodpovídajících výše uvedenému, ukončení monopolu hexavakciny.

Je především proti zneužívání dotací ve prospěch velkých korporací, omezení státních pobídek nadnárodním korporacím. Pokud jsou schopny takové firmy expandovat, nepotřebují další úlevy na úkor místních podnikatelů. Stát musí podporovat hlavně malé a střední firmy zaručující diverzifikaci výroby. Je proti dalšímu zabírání orné půdy pro výstavbu nových supermarketů a skladištních hal mezinárodních firem s minimálním přispěním k místní zaměstnanosti a pěstování plodin pro výrobu biopaliv a „zelené“ energie.