RNDr. Vendula Svobodová

sociální geografka, zastupitelka MČ Brno-Starý Lískovec

Vystudovala gymnázium v Moravských Budějovicích a pokračovala na Geografickém ústavu PřF Masarykovy univerzity, kde vystudovala obor Aplikovaná geografie (Mgr.) s tématem diplomové práce mocenské vztahy mezi městem a jeho místními částmi. Následně nastoupila na doktorské studium - obor Sociální geografie a regionální rozvoj (RNDr.). V průběhu studia absolvovala zahraniční studijní pobyty v Německu (Berlin) a Rakousku (Krems an der Doanu). V rámci své disertační práce se soustředí na problematiku participace obyvatel a veřejného prostoru. Také byla součástí několik univerzitních projektů (INTERREG V-A Rakousko-ČR) s přeshraniční tématikou zaměřující se na turismus. V průběhu studia prošla brněnskými firmami GaREP a ENVIPARTNER s.r.o.

Angažuje se v rámci Sboru dobrovolných hasičů, kde se podílí na organizaci sportovních i kulturních akcí, dále se pak zapojuje do akcí aktivizující občanskou společnost. Její zájmy patří politika, sport, kultura a životní prostředí.