Mgr. et Mgr. Michal Škerle

Narodil jsem se v Brně-Králově Poli 4. 11. 1983 a až na krátkou přestávku zde žiji celý život. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (obory Historie a Učitelství historie pro střední školy). V současnosti stále dálkově studuji doktorský studijní program na Právnické fakultě MU (obor Dějiny práva a římské právo).

Po škole jsem několik let pracoval v advokacii a také učil na střední škole. V současnosti jsem zaměstnán na Katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde vyučuji hlavně předměty s tématikou práva nebo finanční gramotnosti a působím jako mentor studentů na praxích. Řadu let se také věnuji finančnímu vzdělávání. Podílel jsem se na řadě vzdělávacích projektů v oblasti financí a podnikání pro dospělé i pro děti. Aktuálně jsem lektorem projektu Finanční gramotnost do škol společnosti yourchance o.p.s., kde pomáháme školám zvládnout metodiku finančního vzdělávání a toto velmi důležité téma všemožně popularizujeme. V rámci akčních plánů spolupracuji také s Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina na rozvoji moderních trendů ve výuce na základních a středních školách.

Jsem ženatý, s manželkou Janou máme syna Martina a staráme se také o pejska Zorku. Rodina je pro mne velmi důležitá a je to v současnosti můj hlavní koníček. Mezi mé další zájmy patří historie, sci-fi literatura, geocaching a cyklistika. Již od mládí se vrcholově věnuji sportovnímu šermu na Sokole Brno I, s jehož družstvem jsme několikrát vyhráli mistrovství republiky v tomto sportu. Jsem také velký fanda fotbalové Zbrojovky.

O politiku jsem se zajímal od mládí a kvůli svému sociálnímu cítění a potřebě pomáhat slabším jsem v 18 letech vstoupil do ČSSD.V letech 2006–2010 jsem byl členem Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole a to jako nejmladší zastupitel v celém Brně. V letech 2012–2016 jsem byl také členem Zastupitelstva Jihomoravského kraje, kde jsem zastával pozici předsedy komise majetkové, místopředsedy komise školské a místopředsedy komise legislativní. Toto pro mne byla neocenitelná zkušenost, kterou chci nyní plně využít ve prospěch Králova Pole.

Od roku 2014 jsem byl také předsedou jedné ze dvou místních organizací ČSSD v Králově Poli. Já i většina členů mé místní organizace jsme se však rozešli s brněnskou ČSSD kvůli negativním trendům jako velrybaření, ovládnutí kmotry a odklon od hodnot sociální demokracie.Tyto nešvary se naplno projevily v druhé královopolské organizaci ČSSD vedené Janem Šrůtkem. Jak se ukazuje ze zjištění investigativních reportérů Seznam TV, do jeho organizace vstupovali členové za zmanipulované přidělení obecního bytu nebo poskytnutí dotace z rozpočtu MČ. Ani tato ostuda však nezabránila současnému lídrovi ČSSD v Králově Poli Janu Šrůtkovi kandidovat jak do zastupitelstva MČ, tak na magistrát. Spolu s kolegy z mé organizace jsme ho vyzvali k odstoupení z kandidátek, avšak neúspěšně. Nápravu nesjednalo ani vedení brněnské ČSSD, které se snaží tyto kauzy zametat pod koberec (podobným kauzám ČSSD čelí i v MČ Brno-střed nebo Brno-sever).

Většina členů naší místní organizace znechucená poměry v brněnské ČSSD stranu opustila a rozhodla se kandidovat společně s hnutím Starostové a osobnosti pro Moravu. Když jsme později zjistili, že naše hlavní programové priority nejen v oblasti transparentnosti a otevřenosti místní samosprávy jsou téměř totožné s programem Pirátů v Králově Poli, dohodli jsme se na koaliční spolupráci pro volby do zastupitelstva naší městské části právě s Piráty.Jsem přesvědčen, že naše společná kandidátní listina nabízí velkou spoustu zajímavých osobností a především odborníků v celé řadě oblastí potřebných k efektivní a moderní správě obce.

V Králově Poli žiji celý život a již asi dva roky s rodinou bydlíme v nové výstavbě na Sadové. Bohužel jsme rychle zjistili, že město tuto novou výstavbu velmi podcenilo a s developery uzavřelo špatné a nevýhodné smlouvy. Ponechávám bez odpovědi, zda úmyslně nebo z nedbalosti. Na Sadové chybí dětská hřiště, parky, základní občanská vybavenost, a protože nové obyvatele tvoří často mladé rodiny s dětmi, tak také školky. S řadou přátel ze Sadové právě proto také kandidujeme s Piráty v Králově Poli, abychom mohli pomoci Sadovou rozvíjet, jak si zaslouží. Společně s naším dalším kandidátem Petrem Biedermannem a Martinou Blahovou jsme vypracovali projekt nového parku na Sadové, se kterým zatím úspěšně postupujeme v rámci participativního rozpočtu města Brna.Chceme, aby městská část více kontrolovala výstavbu na Sadové a nedovolila zastavět každý metr zeleně. Chceme Sadovou jako příjemné a moderní místo k životu, kde člověk nalezne místa ke sportu, odpočinku, pro děti i nezbytnou vybavenost. Královo Pole je také Sadová!

Já osobně se chci dále v zastupitelstvu MČ věnovat především oblastem, kterým nejvíce rozumím: školství – abychom měli v Králově Poli kvalitní školy s moderní výukou, které nám budou závidět. Jako dlouholetý lektor finanční gramotnosti pak chci dohlédnout i na finance naší městské části tak, aby s penězi ve svém rozpočtu zacházela hospodárně a vynakládala je efektivně.