Bc. Luboš Sedlák

+420 773 917 508
lubos.sedlak@pirati.cz

Jsem PRO

  • Svobodnou, informačně gramotnou a aktivní společnost
  • Transparentnost věcí veřejných a ochranu soukromí u věcí osobních
  • Stát zajišťující bezpečí a prostředí pro rozvoj a seberealizaci svých občanů

Jsem PROTI

  • Rozkrádání veřejných statků a veřejného prostoru
  • Zneužívání politiky pro soukromé zisky
  • Redukci člověka na pouhý zdroj pracovní síly

Proč kandiduji

Znepokojuje mě postupné ukrajování našich svobod salámovou metodou. Politika by měla být služba občanům, nikoliv soukromý byznys!

Kdo se nezajímá o politiku, o toho se bohužel časem začne politika zajímat sama.

Bio

Luboš Sedlák (*8.7.1993) pochází z Blanska. V pirátské straně je předsedou místního sdružení Blanensko a členem Komise rozvoje venkova a zemědělství Rady Jmk.

Vystudoval bakalářský obor Pozemkové úpravy a ochrana půdy na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a následně momentálně pokračuje ve studiu na téže fakultě magisterský obor Rozvoj venkova.

Jeho zájmy kromě politiky jsou zemědělské dotace, ochrana přírody, pedologie, také rád cestuje. Jeho hlavním zájmem je zemědělství. Podporuje transparenci, participace a otevřenost.

Navrhni úpravu