Bc. Luboš Sedlák

773 917 508
lubos.sedlak@pirati.cz

Jsem PRO

  • Otevřenou radnici a participativní rozpočet
  • Zprůhlednění financí
  • Uchování hodnoty přírody jako největší poklad.

Jsem PROTI

  • Rozkrádání veřejných financí
  • Rozprodeji majetku něsta
  • Neprůhledným veřejným zakázkám

Proč kandiduji

Kandiduji, protoýe chci otevřenou radnic, která bude komunikovat s občany a samozřejmostí je transparentnost financí.

Politikům musí být vidět pod ruce.

Bio

Luboš Sedlák se narodil 8. července 1993 v Boskovicích. Po studiu na Obchodní Akademii v Blansku se rozhodl změnit svoje ekonomické zaměření na zemědělské a studovat na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity obor Pozemkové úpravy a ochrana půdy, který úspěšně dokončil v červnu letošního roku. Nyní pokračuje ve studiu v navazujícím magisterském studiu v oboru Rozvoj venkova.

Momentálně je předsedou místního sdružení Blanensko za Piráty, dále je členem komise rozvoje venkova a zemědělství rady Jihomoravského kraje. Dlouhodobě se věnuje politice dotací v zemědělství, která není vyhovující převážně pro malé zemědělce.

Do Zastupitelstva města Blanska kandiduje, protože mu nevyhovuje současný stav kam město směřuje. Chce se věnovat otevřené politice a transparentnosti města. Kritizuje především, že město nemládne spíš stárne a není tu zde v podstatě žádná zábava pro mladé a dospívající.

Články autora Luboš Sedlák

Navrhni úpravu