Ing. Antonino Milicia Ph.D., MBA

ekonom, manažer, VŠ učitel

Registrovaným příznivcem jsem se stal v roce 2018. V současnosti jsem členem KS JMK / MS Brno.
Od počátku jsem byl velmi aktivní v diskusích na různá témata a snažím se podporovat náměty a lidi bez ohledu na interpersonální vztahy.

Zaměřuji se zejména na celostátní odborná témata a podobně je to i vnitrostranicky. Nicméně jako většina členů se zapojuji do OVK i přípravy komunálních voleb.

V současnosti jsem aktivní v resortních týmech Finance, Školství, Sociální věci a Zemědělství. Po dobu jeho fungování jsem byl zapojený i v týmu pro Bydlení, jehož vznik jsem inicioval. Jsem i ve dvou krajských expertních týmech. Kromě odborné práce jsem se v týmech snažil o koncepční změny jejich fungování (otevřenost, progresivnost atd.). Jako nečlen Republikového výboru jsem aktivní v několika jeho pracovních skupinách (strategie, program, odborná sekce). Některé reference na práci v pirátských týmech jsem předložil i ve své žádosti o členství.

V oblasti rozvoje strany aktivně podporuji uplatňování strategie a strategického myšlení, realizování klíčových záměrů projektovým způsobem, srozumitelnější komunikování našeho programu a priorit, užší propojení vedení strany se členy, podporu přímé demokracie ruku v ruce s bráněním byrokratizace strany, věcnou vnitřní diskusi o rozdělujících tématech, budování společného hodnotového rámce a kultury tolerance a další.

Z politických témat jsou mi blízké osobní svoboda a zodpovědnost, efektivní stát, udržitelná ekonomika, sociální udržitelnost, udržitelné životní prostředí, rozvoj společnosti a osobní rozvoj, pochopitelně v harmonii s tradiční pirátskou agendou, což mne vede k širokému rozkročení a hledání rovnováhy, horizontálních průniků a synergií, což je i můj osobní univerzální přístup.

Aktuální funkce a pozice související se stranou (IX/22)
- od 1/22 do 9/22 člen Komise investiční Magistrátu města Brna
- od 3/22 do 9/22 čen Oponentní skupiny pro volby 2022
- od 5/22 člen Celostátního volebního výboru
- od 5/22 člen dozorčí rady Povodí Odry, s.p.
- od 6/22 lídr Pirátů v městské části Brno-Bystrc
- od 7/22 člen správní rady pirátského institutu π
- od 9/22 zastupitel v městské části Brně-Bystrci, vč. finančního výboru a majetkové komise

Osobní profil

Výběr z výstupů:

Reference na práci v některých týmech

Varování před riziky koalice

Oponentura koalice (první a poslední část)

Analýza srovnání samostatného postupu a koalice (PDF)

Intenzivní zapojení se do tvorby programu

Varování před vývojem kampaně

Shrnutí priorit programu z 900 stran do 5×5 bodů (návrh přístupu, struktury, okruhů a témat, a z převážné většiny jejich texty)

Doporučení bezprostředně po volební porážce v roce 2021

Analýza chyb v kampani 2021 bezprostředně po výsledku voleb

Moderování a zpracování analýzy a návrhy řešení v oblasti strategie a projektů pro pracovní skupinu RP ("Koncepce organizačních změn v Pirátské straně s důrazem na zvýšení akceschopnosti a efektivity exekutivy při zachování vnitrostranické demokracie" PDF, přístupné po přihlášení)

Kam kandiduji a proč:

O funkce obecně neusiluji a raději ve stranických týmech pracuji na odborných tématech v oblasti strategie, projektů, organizačního rozvoje apod., kde se cítím svým vzděláním, praxí a způsobem myšlení nejsilnější.

V roce 2022 jsem vedl přípravy na komunální volby v dvacetipětitísícové městské části Brno - Bystrc. Šli jsme do koalice a uspěli jsme s 5 koaličními mandáty. Nicméně předem dohodnutou koalici ČSSD, ANO, ODS s SPD zjevně v záloze nešlo přečíslit, takže jsme v opozici.

Protože se mi nedařilo dostatečně realizovat záměry a doporučení k rozvoji strany, z nichž některé jsou uvedeny níže, přijal jsem výzvu a v roce 2022 kandidoval do Republikového předsednictva.