Znojmo představuje Janu Logrovou: „K politice mě přivedla práce s lidmi bez domova“

Znojmo představuje Janu Logrovou: „K politice mě přivedla práce s lidmi bez domova“

Dnes Vás seznámíme s naší členkou Janou Logrovou, která Piráty zastupuje v Komisi sociální a zdravotní a v Komisi bytové.

Jana je vystudovaná sociální pracovnice a v rámci oboru prošla mnoha praxemi a dobrovolnictvím. Momentálně pracuje jako terénní sociální pracovnice v Kontaktním centru ve Znojmě. Pracovala ale také jako sociální pracovnice s dětmi a mládeží, které jsou v obtížné životní situaci anebo jako terénní sociální pracovnice s lidmi bez domova. Má zkušenosti také jako osobní asistentka v chráněném bydlení a přímou osobní zkušenost má s domácí péčí o prarodiče. Sociální práce je pro ni zkrátka profesí, koníčkem i životním stylem.

Poslední rok je Jana garantkou pirátského Krajského expertního týmu (KET) sociální politiky a zdravotnictví. Členové a členky tohoto týmu se věnují budování sítě odborníků v rámci Jihomoravského kraje a také realizaci vlastních projektů a nápadů.

Byla to právě práce s lidmi bez domova, která ji motivovala k tomu, aby se blíže seznámila s bytovou politikou města. V rámci bytové komise se tedy zaměří především na způsob přidělování městských bytů, který považuje za netransparentní.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

Vedení Starého Lískovce odstranilo bezdůvodně opozici z komisí

V pondělí 23. října 2023 obdrželi všichni členové komisí informaci, že rada MČ Starý Lískovec všechny své poradní orgány ruší. Jen dva opoziční členové dostali poté informaci, že se znovu stávají členy nově jmenovaných komisí. Z původních osmi zástupců opozice v komisích zůstali pouze dva. Proč k tomuto kroku rada přistoupila, se členové nedozvěděli ani z e-mailu tajemnice, kterým oznamovala zrušení komisí, ani z vyžádané důvodové zprávy.